Wójt Sybis nie zgadza się z brakiem votum zaufania

Sybis Tomasz Fot. Archiwum własne
Sybis Tomasz

Wójt Tomasz Sybis za pośrednictwem Rady Gminy Pielgrzymka złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka w sprawie nieudzielenia wójtowi votum zaufania.

Instytucja wotum zaufania stanowi konsekwencję oceny przedstawionego raportu o stanie Gminy Pielgrzymka. Fakt braku udzielenia wotum zaufania - w razie wyrażenia takiej samej oceny w roku następnym - jest podstawą do podjęcia przez Radę Gminy  uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Podjęta uchwała o nieudzieleniu  wotum zaufania stanowi pierwszy etap w procedurze  odwołania wójta. Przy braku wotum zaufania  mieszkańcy Gminy Pielgrzymka mogą uważać, że wójt nie dba wystarczająco o stan Gminy.

Wójt uważa, że sąd powinien unieważnić uchwałę z powodu braku uzasadnienia merytorycznego.

Przewodniczący Rady Gminy Pielgrzymka, Jarosław Pisarski  przekazał skargę wójta do WSA wnosząc również o unieważnienie uchwały Rady Gminy, której przewodniczy. W uzasadnieniu czytamy między innymi:

Rada Gminy Pielgrzymka po zapoznaniu się ze skargą podziela argumenty Pana Tomasza Sybisa w całości. Negatywnej oceny pracy wójta dokonało 2 radnych, którzy w debacie nad raportem przedstawili zastrzeżenia - uwagi nie związane z raportem. Raport został sporządzony bardzo rzetelnie i szczegółowo. Zawiera 72 strony opisu realizowanych w 2019 roku polityk, programów i strategii. Rada Gminy Pielgrzymka akceptuje dotychczasową działalność Wójta Gminy.Wysoko ceni sobie dotychczasową jego współpracę z radą gminy. Ponadto w ocenie rady nieudzielenie wotum zaufania Panu Tomaszowi Sybisowi wobec jego niewątpliwych zasług dla rozwoju gminy jest niesprawiedliwe.

Na rozstrzygnięcie skargi wójta trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Prawdopodobnie jednak, jeżeli uchwała ma wady prawne (brak uzasadnienia merytorycznego) to będzie uchylona. Gdyby prawnicy zatrudniani przez samorządy sprawdzali zgodność z prawem podejmowanych przez Rady uchwał, to sądy miałyby mniej pracy.


tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.