Weź paragon i... wygraj samochód!

samochód
samochód

Pod hasłem „Weź paragon” od kilku lat trwają działania edukacyjne. Teraz dla ich wzmocnienia dojdzie element zachęty. Będzie to loteria z atrakcyjnymi nagrodami. ​

Idea akcji jest oczywista. Chodzi o uświadamianie społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywa żądanie paragonu i sprawdzanie zgodności jego treści ze zrealizowaną transakcją. Nie biorąc go otwieramy drogę do nieujawniania obrotów. To implikuje niższe wpływy do budżetu centralnego i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na co możemy wpłynąć?

Domagając się paragonu o treści zgodnej z transakcją sprzyjamy zapewnieniu przedsiębiorcom warunków uczciwej konkurencji. Oczywistym bowiem jest, że nierejestrowanie utargu stwarza możliwość zastosowania niższej ceny, przez co jest nieuczciwe w stosunku do pozostałych przedsiębiorców. Natomiast z punktu widzenia nabywcy towaru/usługi zyskujemy możliwość dochodzenia pełni swoich praw konsumenckich. Wakacje sprzyjają wzmożonemu ruchowi turystycznemu. Generuje on wzrost popytu na towary i usługi. To z kolei wyzwala większą aktywność przedsiębiorców. Kilkuletnie doświadczenia pokazały, że niektórzy przedsiębiorcy konkurują nieuczciwie, poprzez niewykazywanie utargów a tym samym niepłacenie podatków. Oznaką takich praktyk jest nierejestrowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (potocznie: fiskalnej). Warto przypomnieć, że ustawa o VAT oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy nakazują rejestrować każdą sprzedaż towaru/usługi na rzecz osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą i na rzecz tzw. rolników ryczałtowych. Jeżeli z obiektywnych przyczyn nie jest to możliwe, wówczas należy użyć kasy rezerwowej. Jeśli natomiast użycie kasy rezerwowej też nie jest możliwe, to przedsiębiorcy nie wolno dokonać sprzedaży. Oprócz zarejestrowania transakcji sprzedawca ma obowiązek wydrukować paragon i wydać jego oryginał nabywcy. Za czyn w postaci dokonania sprzedaży z pominięciem kasy oraz w postaci niewydania paragonu grozi grzywna. Aktualna jej wysokość to od 175 do 3.500 zł. Oprócz sprawcy za wykroczenie skarbowe może odpowiadać osoba nadzorująca. Dlatego w każdym przypadku klient powinien żądać paragonu i pobierać go. Niepobranie wydrukowanego paragonu umożliwia nieuczciwym sprzedawcom preparowanie fikcyjnych zwrotów uprzednio sprzedanych towarów, co de facto skutkuje zaniżeniem obrotu. W akcji nie o karanie jednak chodzi, tylko o prewencję. W handlu, usługach, gastronomii czy rozrywce, w działalności ciągłej czy sezonowej, w stałych lokalach czy podczas plenerowych imprez masowych, w dni robocze i podczas weekendów – niezmiennie obowiązują te same zasady. Egzekwując paragon (i sprawdzając jego treść z rzeczywistością):

- eliminujemy szarą strefę,

- ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,

- wspieramy uczciwą konkurencję,

- mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,

- przyczyniamy się do wpływu podatków do budżetu państwa i gminy, zamiast do kieszeni nieuczciwych przedsiębiorców.

Za paragon – Opel

Od 1 października ruszy ogólnopolska Loteria Paragonowa. Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło przetarg na jej zorganizowanie. Będzie jej dedykowana specjalna strona internetowa. Oprócz tego uruchomiona zostanie infolinia help-desk. Każdy, kto ma skończone 18 lat i weźmie paragon o wartości co najmniej 10 zł, będzie mógł go zarejestrować w aplikacji. Na tej podstawie co miesiąc odbędzie się losowanie Opla Astry, notebooków i tabletów. Za „zwycięski” paragon tablet dostanie też przedsiębiorca, który go wystawił. Ponadto w każdym kwartale będzie premiowana określona branża i paragon wylosowany w jej ramach będzie zamieniany na Opla Insignię.

Pójdźmy o krok dalej

Samo żądanie i pobranie paragonu to nie wszystko. Czasami kwitek, który otrzymujemy, w rzeczywistości paragonem nie jest. Aby ustalić, czy otrzymaliśmy paragon czy nic nie znaczący papierek, trzeba odrobiny wiedzy. Temu też zostanie poświęcona publikacja za kilka dni. Wskazane również zostaną najpowszechniejsze mechanizmy oszukiwania klientów.

Leszek Boroch – pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.