Votum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Złotoryjskiego

Rada Powiatu 2018-2023 Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu 2018-2023

Zarząd powiatu złotoryjskiego otrzymał votum zaufania i absolutorium już w czerwcu. Nie jednogłośnie. Kilku radnych było przeciwnych.

Raport powinien dać odpowiedź na pytanie -jak jest? Pokazać obszary sukcesów i problemów. Jak w roku poprzednim, nie było mieszkańców uczestniczących w debacie nad raportem. Głos w debacie zabrał, między innymi, radny Paweł Macuga.

W raporcie za rok 2019 nie wspomina się o najważniejszym problemie jakim jest dług na ZPO. Obarczenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego tym balastem jest błędem i przejawem niegospodarności. Radny od miesięcy przekonuje, że powiat powinien wziąć na siebie spłatę zadłużenia po szpitalu. Radny wskazał też na kilka ważnych informacji: 

  • Z tytułu czynszu dzierżawnego w roku 2019 do powiatu wpłynęło 1 416 367,19 zł, a w 2018 było to 1 785 431,11 zł. Dlaczego wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego są mniejsze? 
  • W szpitalu w roku 2019 leczono w sumie 6 603 chorych. Rok wcześniej było 7 612 czyli prawie o 1000 więcej.
  • W okresie sprawozdawczym ogólne przychody Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły 1 932 400,92 zł, natomiast koszty działalności wyniosły 3 081 405,70 zł. Strata z działalności ZPO to kwota 1 149 004,78 zł. Strata wynika ze spłaty długu po SPZOZ Złotoryja, pokrywa ją powiat złotoryjski, udzielając ZPO pożyczek. Na chwilę obecna kwota długu do pokrycia wynosi około 19 milionów.. Tak naprawdę tą  kwotę należałoby dodać do zadłużenia powiatu. 

Rafał Miara, wicestarosta, odpowiedział, że przejęcie długu  ZPO wiąże się z jego likwidacją. Można też rozszerzać działalność ZPO , tak by poradził sobie ze spłatą długu lub przekształcić  w spółkę i wtedy przejąć część długu. Zarząd Powiatu zastanawia się, które rozwiązanie będzie korzystniejsze.

Po zakończonej debacie nad raportem Zarząd Powiatu Złotoryjskiego uzyskał votum zaufania. Za udzieleniem votum zaufania było 10 radnych, przeciw 6 i jeden radny wstrzymał się od głosu.(głosowanie)

Po omówieniu sprawozdania finansowego za rok 2019 radni głosowali nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. 

Za udzieleniem absolutorium było 11 radnych, przeciw 6 (głosowanietekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.