Czy ZPO ma szansę spłacić długi ZOZ?

Rada Powiatu Złotoryjskiego kadencja 2018-2023 Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu Złotoryjskiego kadencja 2018-2023

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radni będą zatwierdzać sprawozdanie finansowe  Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. Sprawozdanie finansowe spółki szpitalnej, na wniosek prezesa Króla, rozpatrywane będzie w sierpniu.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy od 2017r.  wykazuje stratę w związku z przejęciem zobowiązań po Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Koszty długu po ZOZ nie pozwalają na wypracowanie zysku. Zakład Opiekuńczo - Pielęgnacyjny, ze swojej właściwej działalności cały czas uzyskuje dodatni wynik finansowy. Za 2019r. była to kwota 124 tys. zł. Niestety, ten zysk,  przyczynia się tylko do zmniejszenia straty ZOZ, jednak w bardzo niewielkim stopniu.

Na koniec 2019 roku ZPO poniósł stratę w wysokości 1,14 mln zł. Fundusze zakładowe wykazywały ujemną wartość w wysokości 13,38 mln zł. Kapitał podstawowy i rezerwowy byłego ZOZ wynosi 6,25 mln zł, a straty z lat ubiegłych 19,43 mln zł

Spłata zadłużenia jest możliwa tylko i wyłącznie ze środków uzyskiwanych z Powiatu Złotoryjskiego. ZPO nie ma możliwości spłaty długu, ponieważ przychody ze swojej działalności wykorzystuje na bieżącą działalność. Nie ma również możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów ze względu na ograniczoną wielkość swojej działalności. Brak wpływu środków z Powiatu Złotoryjskiego postawi ZPO w stan niewypłacalności a w konsekwencji likwidację Zakładu.

Byłaby to duża szkoda, bo opieką w ZPO objętych jest 44 pacjentów. Do kolejki oczekujących wpisanych jest 197 osób, a szacunkowy czas oczekiwania na przyjęcie wynosi 481 dni.

tekst
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.