Trzecie podejście do przetargu na stadion

Stadion Górnik Złotoryja
Stadion Górnik Złotoryja

Od 16 kwietnia trwa procedura przetargowa na budowę stadionu. Dwa przetargi unieważnione, trzeci w toku.

Pierwszy przetarg ogłoszono 16 kwietnia,w trakcie jego trwania wydłużono czas składanie dokumentów do 23 maja.

W pierwszym podejściu Gmina Miejska przeznaczyła 4,7 miliona zł  na sfinansowanie zadania.
Wybór ofert miał zależeć od następujących kryteriów:
-cena (brutto) - 80%
-okres gwarancji - 20%
Czas zakończenia inwestycji planowano na 30 grudzień 2016 r.

Wpłynęły 3 oferty  o wysokości 4,89 mln zł; 5,49 mln zł; 6,20 mln zł. Przetarg unieważniono argumentując tym, że ceny ofert znacznie przekraczają możliwości Gminy.

Drugi  przetarg ogłoszono 29 czerwca. Środki  przeznaczone na zadanie zwiększyły się do 5 mln zł, a termin wykonania wyznaczono na 16 stycznia 2017.

Z protokołu otwarcia ofert, które odbyło się 14 lipca wynika, że wpłynęła tylko jedna oferta na 5,44 mln zł- ofertę ponowił jeden z wykonawców startujących w pierwszym podejściu.
Argumentując podobnie jak poprzednio unieważniono postępowanie.

Trzeci  przetarg ogłoszono 20 lipca - termin składania ofert 4 sierpnia, a termin zakończenia zadania - 16 styczeń 2017.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.