Sprostowanie Burmistrza

Robert Pawłowski
Robert Pawłowski

Urząd Miejski w Złotoryi, w związku z publikacją na portalu „złotoryjanie.pl” w dniu 30 maja br. artykułu pt. „Co burmistrz proponuje zamiast basenu”, informuje, że w tekście tym znalazły się stwierdzenia nieprawdziwe i nieścisłe.

Nieprawdą jest, że zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (wprowadzające przeznaczenie działki z  basenem także pod inne usługi) podejmowane są bez udziału mieszkańców – jak sugeruje autor publikacji. Uchwałę intencyjną w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany planu podjęli 29 czerwca 2017 r. radni Rady Miejskiej w Złotoryi, którzy są przedstawicielami mieszkańców miasta. Ponadto na każdym etapie opracowywania planu mieszkańcy mają dostęp do dokumentacji i mogą wnosić wnioski i uwagi. Do dnia 7 czerwca br., mimo kilku obwieszczeń i ogłoszeń, nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek od mieszkańców do projektu planu.

Nieprawdą jest, że plan zagospodarowania przestrzennego poddaje się konsultacji „w sposób najmniej przyjazny mieszkańcom”. Procedura, wg której opracowuje się i konsultuje zmiany w planie, określona jest ściśle w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie przewiduje ona „otwartych spotkań, ulotek, plakatów na temat, że będzie podejmowana taka zmiana” – jak pisze autor publikacji. Ustawa nic też nie mówi o obowiązku zamieszczenia projektu zmiany planu w internecie, a jedynie o wyłożeniu we wskazanym miejscu (najczęściej odbywa się to we właściwym miejscowo urzędzie). Urząd Miejski w Złotoryi jest jednak otwarty na sugestie i sygnały mieszkańców, dlatego w dniu 5 czerwca br. zdecydował o umieszczeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jako załączników do obwieszczenia na stronie internetowej miasta.(dziękujemy :) - przyp. red)

Nieprawdą jest również, że termin spotkania 22 czerwca br. jest poza zasięgiem większości mieszkańców. Na godz. 11 przewidziany jest jedynie początek dyskusji publicznej. Potrwa ona do godz. 14:30, co umożliwi każdemu zainteresowanemu sprawą mieszkańcowi, nawet uczestniczącemu w uroczystościach szkolnych, na udział w dyskusji. Tym bardziej, że apele z okazji zakończenia roku szkolnego odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Dyskusja publiczna zaplanowana została na ostatni możliwy termin przed rozpoczęciem sezonu urlopowego.

Rzecznik prasowy UM, Piotr Maas
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.