Spór o regulamin dostarczania wody

Rada Gminy Pielgrzymka - Roman Dzierżek
Rada Gminy Pielgrzymka - Roman Dzierżek

O drugim podejściu do uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w Pielgrzymce poinformował radny Bogdan Jamróz. 

Podczas sesji Rady Gminy Pielgrzymka w dniu 27.02.2020 większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka.
Było to drugie podejście do tego tematu, gdyż na sesji w dniu 29.08.2019 Rada przyjęła regulamin dostarczania wody, który został później przesłany do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zaopiniowania projektu. Podczas tamtej sesji Radny Roman Dzierżek stanowczo sprzeciwiał się zapisom projektu argumentując, że nie zabezpiecza właściwie interesów odbiorców wody oraz w wielu punktach narusza przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Opinię Radnego Romana Dzierżka podzielił Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który w postanowieniu z dnia 24.10.2019 wydał opinię negatywną dla projektu regulaminu, co oznaczało, że regulamin należy poprawić, aby spełniał wymogi ustawy.

W lutym tego roku Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce przedstawił nową wersję regulaminu, który i tym razem nie znalazł uznania Radnego z Sędzimirowa, gdyż jego zdaniem nowy regulamin jest w istocie taki sam jak poprzedni, a wprowadzone poprawki są nieistotne i nie usuwają niezgodności z ustawą. Prezes argumentował, że przedstawiony projekt został uzgodniony z biurem prawnym Wojewody Dolnośląskiego, lecz nie był w stanie przedstawić jakiegokolwiek pisma potwierdzającego tę tezę. Mimo protestów Romana Dzierżka większość radnych poparła projekt regulaminu.

O tym, czy regulamin wejdzie w życie zadecyduje Wojewoda i ostatecznie rozstrzygnie spór między Radnym a Prezesem.


tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.