Radni w Zagrodnie czekają na informacje

Rada Gminy Zagrodno Fot. Archiwum własne
Rada Gminy Zagrodno

Starosta i nowy prezes Spółki apelują do Gmin Powiatu Złotoryjskiego o pomoc dla szpitala. W Zagrodnie już drugi raz radni rozmawiali na ten temat.

Przejmując szpital przejęliśmy też stratę - powiedział Piotr Janczyszyn, członek Zarządu Powiatu,  podczas październikowej sesji Rady Gminy Zagrodno. - Liczymy że gminy, które są na terenie powiatu złotoryjskiego będą wyrażały chęć pomocy i współpracy aby ten szpital wspólnie utrzymać. (link do wypowiedzi)

Radny Jan Kotylak był za tym, aby pomocy szpitalowi udzielić.

Wydaje mi się że na ten apel powiatu, w sprawie udzielenia pomocy szpitalowi powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie. Szpital jest powiatowy, ale służy nam wszystkim. Jeżeli go nie będzie to będzie utrudnienie dla wszystkich mieszkańców powiatu i dla nas również. Może nie tylko utrudnienie, ale wręcz zagrożenie. Czytam różne  opinie jak to poprzedni Zarząd Powiatu doprowadził do sytuacji kryzysowej. Powiat podpisał złą umowę itd. Patrząc obiektywnie, szpital jest bardziej ofiarą polityki państwa w służbie zdrowia niż ofiarą decyzji poprzedniego starosty. Tego typu placówki borykają się z problemami w całej Polsce. Byłem radnym I kadencji Powiatu Złotoryjskiego. Pamiętam jak Powiat stał się organem założycielskim tego szpitala. On już wtedy był zadłużony. Jeżeli nie ma właściwej polityki w służbie zdrowia, jeżeli jest ona niedofinansowana,  to żaden prezes, żaden zarząd czy to jest ekonomista czy lekarz niczego nie zrobi. W momencie kiedy kilka lat temu spółka przejmowała szpital wydawało się, że jest to dobry ruch. Niestety okazało się, że nie. W  chwili kiedy powiat wziął na siebie ciężar utrzymania tego obiektu myślę, że wszystkie samorządy powinny partycypować w kosztach. Sami państwo wiecie, że czasami wydajemy pieniądze dużo gorzej.


Na kolejną sesję przewodniczący Rady Gminy Zagrodno zaprosił starostę, Wiesława Świerczyńskiego i prezesa szpitalnej spółki Wiktora Króla, żeby jak się wyraził, mieszkańcy mogli się dowiedzieć jak to jest z tym szpitalem.

Kilkuminutowe wypowiedzi starosty i prezesa (link do wypowiedzi) skomentował jedynie radny Stanisław Olechowski.

Żeby podjąć merytoryczną dyskusję i wypracować wnioski mamy za mało wiedzy. Jest audyt finansowy szpitala. Czy jest on w posiadaniu Gminy Zagrodno?

Starosta odpowiedział, że trzy dokumenty, na podstawie których radni powiatowi podjęli decyzję o przejęciu spółki: audyt celowy, opinię biegłego rewidenta i audyt kadrowo finansowy przesłał do wszystkich gmin.

W takim razie panie przewodniczący ,pani sekretarz proszę przekazać radnym ten audyt, aby mogli się zapoznać - kontynuował radny Olechowski.

Więcej w głosów w dyskusji, ani żadnych deklaracji ze strony zarządzających  gminą Zagrodno, w sprawie pomocy szpitalowi nie było.To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.