Radni pytali - burmistrz odpowiadał

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Podczas ostatniej, majowej sesji radni zadawali wiele pytań. Poniżej przedstawiamy interpelacje radnych wraz z odpowiedziami burmistrza.

Szczegółowe wyjaśnienia o sposobie załatwienia zgłaszanych spraw otrzymują  radni na piśmie.

 1. Kiedy będzie uporządkowany teren wokół stawu za szpitalem?  Porosła tam wysoka trawa, miejsce jest bardzo zaniedbane.
 2. Czy jest rozważane doprowadzenie wody do tego stawu ?
 3. Kiedy będą wykonane kratki odpływowe  wód opadowych na ul. Pomorskiej i Wielkopolskiej. W przypadku dużych opadów teren jest zalewany wodą.
 4. Na ul. Śląskiej jest rozkruszony asfalt. Czy będzie to zrobione i kiedy?
 5. Czy wiadomym jest, że Zarząd Powiatu złożył pismo do DSDiK w sprawie budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej?
 6. Czy to prawda, że na trybunach modernizowanego stadionu jest tylko 200 miejsc ?
 7. Koło Szk. Podstawowej nr 3 w godzinie rozpoczęcia nauki tworzą się korki, ponieważ rodzice podjeżdżają z dziećmi a w tym czasie RPK wywozi śmieci. Jest niebezpiecznie. Proszę zwrócić się do Prezesa RPK o zarządzenie wcześniejszej lub parę minut późniejszej wywózki śmieci.

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:

Sprawa stawu za szpitalem tzw. ”Oczkiem” -  mamy tam problem z utrzymaniem porządku, niektórzy mieszkańcy nie chcieli by zbytniej ingerencji w ten teren.  Radni otrzymali harmonogram koszenia traw w mieście. Jeżeli będziemy kosić  częściej to wydatki będą większe. Zwiększenie częstotliwości pociąga za sobą większe środki. Harmonogram od lat się nie zmienia. Wzrost traw zależy też od pogody. Spółka ma określone moce przerobowe i na jeden termin nie jesteśmy w stanie wykosić wszystkiego. Jeżeli chodzi o skarpę, o której mówiła radna Mundyk  proponuję aby obsadzić ją inną roślinnością, nie wymagającą koszenia.

Kratki odprowadzające wodę  na ul. Pomorskiej będą robione. Jeżeli chodzi o stan asfaltu na ul. Śląskiej to sprawdzimy, czy to nadaje się do łatania. W tej chwili priorytet to ul. Wilcza.

Uważam, że pismo Zarządu Powiatu do DSDiK wprowadza zamęt w negocjacjach. Kolejność robót remontowych ulic w Złotoryi to ul. Sienkiewicza, a potem rondo na pl. Reymonta. W przyszłym roku to ul. Staszica.

Zwrócę uwagę w RPK aby wywóz śmieci nie odbywał się w godzinie rozpoczynania zajęć szkolnych i dowozu dzieci do szkoły.

Projekt  modernizacji stadionu przewiduje  200 krzesełek dla kibiców. Jeżeli z czasem okaże się, że to mało większą ilość krzesełek będzie można dobudować. Pragnę zwrócić uwagę, że przy projektowaniu obecny był Zarząd Klubu.

Jeżeli chodzi o wodę Nad Zalewem szukamy możliwości rozwiązania tego problemu.

 1. Na ul. Legnickiej zalega piach po zimie. Wysłałem w tej sprawie pismo do DSDiK o uporządkowanie ulicy, mieszkańcy miasta  dzwonią tam również.
 2. Mieszkańcy ul. Krzywoustego wystąpili z petycją o zmianę znaków. Do znaku „prawoskręt” dodać strzałkę  co umożliwi  bezpieczny wyjazd.
 3. Do 30 maja proszę zgłaszać inicjatywy odnośnie  zmiany infrastruktury.
 4. Zgłaszam potrzebę budowy drogi ul. Wiejskiej. Treść petycji stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:

Uporządkowanie  po zimie  dróg wojewódzkich należy do DSDiK we Wrocławiu – prowadzimy rozmowy aby przejąć od nich sprzątanie. W sprawie petycji mieszkańców ul. Leszczyńskiej o zmianę oznakowania wyjazdu z ul. Słowackiego w ul. Krzywoustego  to wyjaśniam, że oznakowanie należy do zarządcy drogi wyższego rzędu tj. powiatu.
Remont ul. Wiejskiej -  przypominam, że każdy remont drogi  zaczyna się od wymiany sieci podziemnej. Robienie drogi odcinkami generuje koszty.

 1. Czy jest możliwość  żeby firma, która malowała pasy nie robiła tego w samo południe?
 2. Na ul. Legnickiej robią się niebezpieczne zjazdy, asfalt  jest pofałdowany.
 3. Mieszkańcy ul. Piastowej pytają kiedy będzie doprowadzona do ich domów woda.
 4. Proszę o wystąpienie do DSDIK o wycięcie drzew wiszących nad ulicami.

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:

Malowanie pasów w nocy jest droższe niż w dzień. Stan asfaltu na ul. Legnickiej zgłosimy do DSDiK. Doprowadzenie wody do ul. Polnej i Piastowej jest konieczne. Jest to jedyny teren w mieście bez wody i kanalizacji. Jest to odcinek 600 metrowy i to kosztuje kilkaset tys.  zł. Proszę o wskazanie miejsc gdzie drzewa wiszą nad jezdnią.

 1. Czy prawdą jest, że most przy ul. Chojnowskiej będzie dalej zamknięty?
 2. Na jakim etapie jest projekt przebudowy pl. Reymonta i wybudowanie ronda?
 3. Czy jest propozycja zagospodarowania zaplecza budynków przy ul. Cmentarnej?
 4. Na jakim etapie jesteśmy w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:

Zamknięcie mostu jest konieczne. Nie wszyscy rozumieją, że wykonawca nie jest w stanie prowadzić prac ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Jeżeli chodzi o zaplecze budynków na ul. Cmentarnej -  zagospodarowanie zaplecza będzie robione. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego robimy etapami. Robi to Wydział Geodezji i Architektury i tam proszę zwrócić się o szczegóły.

Radny Franciszek Słaby  zgłosił :

 1. Na ul. 11 Listopada podczas remontu jezdni jedna z dziur nie została zasypana.
 2. Zwróciłem uwagę na wycinkę drzew. Uważam, że to nie jest właściwy okres na takie prace.
 3. Place zabaw dla dzieci trzeba kosić częściej. Wysoka trawa uniemożliwia korzystanie z placów.

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:
Sprawdzimy dziurę na ul. 11 Listopada i spowodujemy załatanie jej. Tablice informacyjne wskazujące drogę na cmentarz są zamówione. Trawa na placach zabaw jest wykoszona.


 1. W czasie Mistrzostw w Płukaniu Złota  miejsce zakwaterowania ekip było bardzo nieuporządkowane, wysoka trawa .
 2. Toi – Toie nad Zalewem są w okropnym stanie, nie można do nich wejść.
 3. Dołączam do protokołu 12 zdjęć stanu pomostu plastikowego Nad Zalewem.

Ponadto zgłosiła na piśmie do protokołu  następujące interpelacje:

 1. Podczas spotkania z mieszkańcami w 2016 r. uzgodniono, że zostanie zagospodarowane podwórze ulic: Piłsudskiego,  Mickiewicza, Przelot i placu Matejki w Złotoryi. Proszę o przedstawienie planu realizacji i terminu wykonania prac. Kiedy zostanie w tym miejscu umieszczona kamera monitoringu miejskiego.
 2. Oświetlenie ul. Cichej w Złotoryi. W budżecie są zabezpieczone środki na ten cel, kiedy zostanie zrealizowane?
 3. Proszę o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków na poczet partycypacji w kosztach przy budowie chodnika dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi.
 4. Proszę o przedstawienie radnym kosztów jakie poniosła gmina, w związku z zorganizowanym a dniu 27 kwietnia 2017 r. konkursu dla najlepszych firm w mieście i  powiecie złotoryjskim.

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:

Jeżeli chodzi o teren nad zalewem, na którym  mieszkali  uczestnicy Mistrzostw w Płukaniu Złota słyszałem same pozytywne opinie od mieszkańców namiotów.  Goście korzystali z toalety w Pałacyku. Obrzeża pomostu  Nad Zalewem – ostre krawędzie  zostały zdemontowane.

Jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Cichej sprawdzimy co można zrobić. Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej – jest to kwestia uzgodnień z DSDiK we Wrocławiu. Jest do zrobienia 1 km chodnika, którego koszt wyniesie 1 mln zł.
Koszt imprezy – konkursu dla najlepszych firm w mieście i powiecie przedstawię na następnej sesji.

 1. Konieczność  umieszczenia dodatkowych koszy na śmieci „Pod Lipkami”, problem został zgłaszany kilkakrotnie, brak reakcji.
 2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego inwestujemy w kolejne siłownie a nie skupiamy się na potrzebach wszystkich mieszkańców. Za te pieniądze można było doświetlić przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki i Wojska Polskiego.
 3. Czy Burmistrz ma wiedzę na temat podwyżek płac jakie miały miejsce w RPK. Czy jest prawdą, że pracownicy najniższego szczebla ich nie otrzymali.
 4. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości skarpy graniczącej z ogrodami działkowymi przy ul. W.Polskiego.
 5. Boisko na ul. Broniewskiego  wymaga oczyszczenia – jest tam pełno grubego żwiru co jest niebezpieczne dla dzieci.
 6. Ile kosztowały te donice z drzewami w Rynku?
 7. Na ul. Słowackiego 5a zapadał się chodnik. Musiano to zasypywać dwukrotnie bo za pierwszym razem chodnik znowu się zapadł. Czy nie można takich rzeczy zrobić od razu porządnie i nie podrażać kosztów.
 8. Proszę o podanie ile pieniędzy przeznaczono na Bieg Wulkanów oraz Piknik Historyczny ?

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:

W sprawie podwyżki wynagrodzenia w RPK proszę zwrócić się do Prezesa Zarządu. Jak już mówiłem skarpę można obsadzić inną roślinnością nie wymagającą koszenia. Ustawienie ozdobnych donic w centrum miasta z zasadzonymi drzewami jest zgodne z projektem zagospodarowania Rynku.

Środki finansowe na Bieg Wulkanów i Piknik Historyczny w budżecie są zaplanowane w środkach ogólnych. Jeżeli Pani radna uważa, że w mieście jest przesyt imprez to ok. możemy je gdzieś przenieść. Są miasta , które z chęcią zorganizują np. Piknik Historyczny. Każdy, kto przychodzi z fajnym projektem dostanie pieniądze od miasta. Ja chciałbym zachować tradycję, że w Złotoryi coś się dzieje, nie możemy wszystkiego negować. Przeniesienie Dni Złotoryi Nad Zalew nie jest wskazane nawet ze względu bezpieczeństwa.

 1. Czy w roku ubiegłym były też problemy z wykaszaniem, czy może  pracowników jest za mało?
 2. Są pretensje mieszkańców o umieszczenie Wesołego Miasteczka koło kościoła.
 3. Nie podobało mi się, że w momencie otwarcia Dni Złotoryi nie wpuszczano ludzi  pod scenę.
 4. Na plakacie  informującym o Dniach Złotoryi nie było zamieszczonej informacji o mszy św. o godz. 16-tej.
 5. Ostatnio w mieście były przerwy w dostawie wody. Informacja o tym była zamieszczona w internecie ale nie każdy ma internet. Czy nie można tego ogłaszać jak kiedyś z samochodu.

Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział:
Sprawa wykaszania traw w mieście została już omówiona. Jeżeli chodzi o wesołe miasteczko w pobliżu kościoła NNMP wyjaśniam, że  za każdym razem o pozwolenie pytany jest Proboszcz Parafii.

Radny Dariusz Dobosz  zgłosił, że mimo kilkakrotnych  monitów trawa na ul. Leszczyńskiej nie został wykoszona.

Radny Józef Banaszek stwierdził, że ma pretensje do zespołu AFROMENTAL występującego w czasie Dni Złotoryi. Wulgaryzmy jakimi posługiwali się członkowie zespołu drażniły mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   przekazała, że na ul. Legnickiej, za torami , wisi zniszczony baner. Proszę o ustalenie  czyj jest i interweniować u właściciela o jego zdjęcie.

źródło BIP Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.