Po majówce - matura 2017

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi

W 2017 r. egzamin maturalny   będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja.   Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych: na poziomie podstawowym, w części pisemnej: język polski, matematyka i  język obcy nowożytny.  W powiecie złotoryjskim do matury w sesji letniej przystąpi 128 uczniów.
 
Osoby przystępujące do egzaminu, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Wśród złotoryjskich maturzystów 109 wybrało język angielski i 19 język niemiecki. Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym jest geografia - 32, potem biologia - 22, informatyka -13, fizyka - 11, chemia - 7, WOS -7 , historia -5.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem: w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00, w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Za wszystkich złotoryjskich uczniów, przystępujących do matury  po majówce będziemy trzymać kciuki! Powodzenia!


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.