Radni pytają - burmistrz odpowiada

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Temat basenu w Złotoryi jest już przysłowiowym żartem, a tu proszę ... burmistrz, na pytanie radnej Zawiślak, gdzie będzie budowany basen w Złotoryi, odpowiada - na ulicy Lubelskiej!

Radni składają interpelacje, zapytania lub wnioski, w których sygnalizują problemy lub potrzebę interwencji w danym obszarze. Interpelacje są składane podczas każdej sesji. W poprzednich latach przeważała ustna forma składania interpelacji podczas sesji. Zazwyczaj burmistrz odpowiadał na nią na tym samym spotkaniu.  W roku 2017 nastąpiła zmiana. Interpelacje i odpowiedzi na nie publikowane są w BIP, w oddzielnej zakładce. Poniżej przedstawiamy o co pytali radni burmistrza podczas sesji październikowej.

Radna Agnieszka Zawiślak

1. W kwietniu tego roku na sesji jedna z interpelacji dotyczyła basenu w Złotoryi. Odpowiedź Burmistrza brzmiała „Nie ma koncepcji budowy basenu przy ul. Legnickiej.” W związku z tym nasuwa się pytanie, gdzie zostanie wybudowany basen w naszym mieście. Czy jest do tego celu wytyczona inna działka i czy działka przy ul. Legnickiej będzie przeznaczona do sprzedaży.

Odpowiedź: Na budowę basenu przewidziano teren przy ul. Lubelskiej obok boisk. Decyzje w sprawie gruntu przy ul. Legnickiej zostaną podjęte po zmianie miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu.

2. Droga łącząca ul. Łąkową z ul. Legnicką wymaga utwardzenia. Dołączam 5 zdjęć, na których widać jej stan.

Odpowiedź: Droga naprawiana jest na bieżąco jednak została rozjeżdżona przez ciągniki. Czekamy na odpowiednie warunki atmosferyczne, żeby uzupełnić kamień.

3. W Złotoryi przy ul. M. Konopnickiej 7 jest remont budynku należącego do gminy. W zakres prac wchodzi elewacja oraz remont klatki schodowej. Proszę o podanie kwoty całości inwestycji, rozbijając tą kwotę na roboty wewnątrz i zewnątrz budynku. Ponadto proszę o informacje, które kamienice będą remontowane w 2018 r.

Odpowiedź: Koszt remontu budynku przy ul. Konopnickiej 7 wynosi 122 000,00 zł brutto – w tym klatka schodowa – 47 426,85 zł brutto oraz elewacja – 74 573,15 zł brutto. Jesteśmy w posiadaniu wykazu kamienic, które wymagają remontu. Decyzje w tej kwestii zapadną po uchwaleniu budżetu na rok 2018.  

4. Jaki jest stan techniczny Pałacyku przy ul. Sportowej na kąpielisku nad Zalewem. Kto nim zarządza i jakie są koszty jego utrzymania. Budynek nieużytkowany niszczeje, jest w nim miejsce na organizowanie imprez okolicznościowych, które mogłyby przynosić zyski, 20 miejsc noclegowych i wyposażona duża kuchnia.

Odpowiedź: Pałacyk nad zalewem  od 1 stycznia 2017 roku jest w administrowaniu Hali Sportowej Tęcza. Budynek wymaga remontu.  Na przyszły rok planowany jest remont dachu. W pałacyku są trzy niewielkie dwuosobowe pokoje, więc nie ma możliwości, aby nocowało w nim więcej niż 6 osób . Co do  „dużej” kuchni , to oprócz remontu  wymaga ona wyposażenia (jak i wszystkie inne pomieszczenia)  od podstaw. Obecnie Pałacyk  na czas budowy stadionu użyczony jest dla zawodników ZKS Górnik.

Jeśli chodzi o organizowanie imprez to wszystkie imprezy, które odbywały się nad zalewem  korzystały z Pałacyku bezpłatnie. Koszty utrzymania  od 01 stycznia do 31 października 2017 roku to 6 863,46zł. W poprzednich latach ZOKiR, który administrował obiektem dopłacał do utrzymania około 100 tys. złotych.

5. Duże zielone podwórze przy ul. Rynek, B. G. Warszawskiego i Klasztornej wymaga zagospodarowania. To miejsce, gdzie mogliby odpoczywać mieszkańcy centrum Miasta, proszę o przeznaczenie środków w budżecie na 2018 r. na ten cel.

Odpowiedź: Rewitalizacja podwórza pomiędzy Rynkiem, ul. Klasztorną, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz ul. Krasickiego, a także wschodniej części Rynku jest przedmiotem projektu, o którego dofinansowanie staramy się ze środków RPO. W przyszłorocznym budżecie będą ujęte środki na wkład własny.

Radny Waldemar Wilczyński

1. Wnoszę o ujęcie w budżecie Miasta na 2018 r. remontu drogi – ul. Cmentarna wraz z parkingiem wzdłuż cmentarza komunalnego, które są w bardzo złym stanie technicznym – ulica połączona jest bezpośrednio z drogą wojewódzką, także można starać się o dofinansowanie.

Odpowiedź: Na terenie miasta są drogi, które powinny zostać wcześniej wyremontowane, niż ul. Cmentarna. Z dofinansowania Wojewody chcielibyśmy skorzystać przy okazji remontu ul. Podwale. W przyszłym roku wykonamy naprawy cząstkowe ul. Cmentarnej.

2. Wnoszę o rozpoczęcie budowy i przebudowy ciągów pieszych (alejek) na cmentarzu komunalnym, po opadach deszczu są po prostu nie do przejścia.

Odpowiedź: W projekcie budżetu na 2018r. ujęto zadanie utwardzenia części nowych alejek. Należy jednak zauważyć, że w związku z koniecznością zmiany zasad pobierania opłat w skutek interwencji jednego z mieszkańców, znacznie wzrosły koszty utrzymania cmentarza, co przekłada się bezpośrednio na możliwości i zakres prac na cmentarzu.

3. Wnoszę aby zamontować kosze na śmieci przy ul. Sikorskiego, które zostały przed kilkoma miesiącami zdemontowane i przekazane ponoć do renowacji.

Odpowiedź: Kosz na śmieci został zdemontowany, ponieważ był zniszczony, nie udało się go naprawić. W przyszłym roku na ul. Sikorskiego zostaną zamontowane minimum dwa nowe kosze.

4. Dlaczego podjęto decyzję o wyłączeniu części parkingu przy ul. M. Konopnickiej z przeznaczeniem na miejsca do handlu kwiatami? Skoro duża część placu targowego pod wiatami jest wolna (w dniu 30.10.2017 było wolnych 2,5 wiat oraz miejsce pod wiatą samochodową)

Odpowiedź: miejsce pod wiatami przeznaczone jest do drobnej sprzedaży detalicznej. Z uwagi na ekspozycję dużej ilości kwiatów doniczkowych przed Świętem Zmarłych jak każdego roku wyznaczono dodatkowe miejsca sprzedaży.

Radny Adam Bartnicki

1. W imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej, składam wniosek o ujęcie w planach inwestycyjnych budowy oświetlenia na ul. Wiejskiej

Odpowiedź: W projekcie budżetu na 2018r. ujęto budowę oświetlenia ul. Magnoliowej.

2. Wnoszę o ujęcie w budżecie poszerzenia wjazdu z ul. Legnickiej w kierunku ul. Polnej. W/w wjazd w chwili obecnej jest jedyną drogą dojazdową na osiedle domków jednorodzinnych. Biorąc pod uwagę fakt, że cały czas powstają kolejne budynki i odbywa się tam ruch samochodów ciężarowych o znacznym tonażu i gabarytach.

Odpowiedź: W przyszłym roku będą wykonywane naprawy bieżące w/w drogi. Jeżeli uda nam się uzgodnić z DSDiK korektę zjazdu, zostanie on poprawiony.

Radna Irena Mundyk

1. Wnoszę o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 r. dot. podwórko przy ul. Mickiewicza (w 2017 roku były zabezpieczone środki w kwocie 40 000 zł i zostały zabrane) ul. Grunwaldzkiej 27 (dotyczy ujęcia remontu tego budynku)

Odpowiedź: W projekcie budżetu na 2018r. ujęto środki na przebudowę tego terenu.

Radny Władysław Grocki

Wnoszę o ujęcie w przyszłorocznym budżecie kwoty 150 000 zł na kapitalny remont dachu klasztoru św. Jadwigi.

Odpowiedź: W projekcie budżecie na 2018r. ujęto kwotę 150 000 zł na remont zabytków.

Radny Bogdan Łoś

zapytał czy ostatnia nawałnica wyrządziła na terenie Złotoryi szkody?

Odpowiedź: Większych szkód nie odnotowano. Zostało złamanych kilka gałęzi, jedna z nich spadła na samochód osobowy.

Radny Stanisław Pazera

zapytał kiedy remont ul. Odrzańskiej dojdzie w tym roku do skutku?

Odpowiedź: Budowa będzie realizowana w 2018 r., ponieważ w tym roku kolejne przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe.

Radny Andrzej Kocyła

zgłosił zapadnięcie się kostki na chodniku przy ul. Słowackiego

Odpowiedź: Nierówności chodnika zostaną wkrótce naprawione.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.