Radni chcą oddać byłe lotnisko w Łukaszowie w dzierżawę

Zagrodno
Zagrodno

Na kwietniowej sesji Rada Gminy Zagrodno podjęła uchwałę w sprawie oddania terenów po byłym lotnisku w Łukaszowie, w trybie przetargowym, pod dzierżawę na okres 29 lat.

Za oddaniem tych gruntów w dzierżawę było dziesięciu  radnych, dwóch się wstrzymało od głosu a jeden  był przeciwny.(wyniki głosowania )

Rozmowy na temat zagospodarowania terenów w Łukaszowie toczą się od początku już niemal półtora roku. Były różne propozycje wykorzystania tego terenu. O propozycji wójt, Karoliny Bardowskiej, sprzedaży tych terenów już pisaliśmy. Większość radnych głosowała przeciwko propozycji sprzedaży terenów w Łukaszowie po byłym lotnisku.

Inicjator uchwały, radny Stanisław Olechowski, przekonywał, że  uchwała oddala groźby powstania spalarni czy składowania niebezpiecznych odpadów. Właściciel ma inne prawa do terenu niż dzierżawca. Właściciel może na swoim terenie zrobić wszystko co jest zgodne z planem zagospodarowania. Nad dzierżawcą kontrolę ma właściciel czyli w tym przypadku Gmina. O tym, że właściciel może na swoim terenie wiele przekonują się właśnie mieszkańcy Złotoryi, gdzie powstanie prawdopodobnie niechciana inwestycja recyklingu baterii. Właścicielem terenu jest LSSE, która zrobi z nim co zechce nie patrząc na mieszkańców. 

W tej chwili nie ma wpływów finansowych z tytułu posiadania tych terenów. Okres 29 lat ułatwi pozyskanie dużego inwestora. Wpływy z czynszu dzierżawnego można by było przeznaczyć na budowę kanalizacji. Jest to  cel wspólny dla wszystkich mieszkańców gminy - uzasadniał projekt uchwały radny Olechowski.

Uchwała nie zawiera żadnych szczegółów dotyczących dopuszczalnych form dzierżawy ponieważ o tym decyduje zgodnie ze swoimi kompetencjami wójt. Autor uchwały konsultował ją z trzema kancelariami prawnymi, po to by nadzór prawny wojewody jej nie uchylił.

Wójt, Karolina Bardowska, przeciwna dzierżawie twierdziła, że każda uchwała powinna być zatwierdzona pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego UG. Nie powinna być więc procedowana przed spełnieniem tego wwarunku.
W tym przypadku nie miała racji ponieważ statut gminy nie zawiera takiego wymogu. Projekt uchwały może przygotować każdy radny. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Jaki będzie los uchwały, czy zostanie uchylona, czy będzie obowiązywała? Przekonamy się wkrótce. 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.