Przebudowa ulicy 3 maja przesunięta

ul. 3 Maja
ul. 3 Maja

Zadanie pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ul. 3 Maja” realizowane jest w ramach “Programu modernizacji dróg wojewódzkich”, finansowane w 50% przez Gminę Miejską Złotoryja w ramach pomocy rzeczowej i 50% przez Województwo Dolnośląskie w ramach dotacji celowej.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pierwotny termin zakończenia prac projektowych, robót budowlanych oraz wykorzystania dotacji został ustalony na 31 grudnia bieżącego roku. Gmina Miejska Złotoryja zobowiązała się m.in do:

  • pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania,
  • wykonania dokumentacji projektowej,
  • dopełnienia formalności administracyjnych (m.in. pozwolenie na budowę),
  • wyłonienia wykonawców ,
  • przeprowadzenia odbiorów i rozliczenia końcowego zadania.

W ramach przygotowania do inwestycji w maju br. Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, jako termin jej przekazania wskazano 30 września 2019 roku. Niestety już podczas zwołanej na dzień 27 sierpnia X sesji Rady Miejskiej Złotoryi stało się jasne, że na pierwsze prace budowlane przy ul. 3 Maja poczekamy co najmniej do 2020 roku. Podczas obrad przedstawiłem swoje obawy dotyczące inwestycji i sposobu informowania Rady o jej postępach.  Poprosiłem o udzielenie informacji, które pozwolą śledzić dostatecznie ten temat, zwróciłem się do Wiceburmistrza z prośbą o przedstawienie szczegółowego planu postępowania przy obsłudze inwestycji.

We wrześniu podpisano aneks do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Złotoryja zadania przebudowy ul. 3 Maja. Zgodnie z nowym brzmieniem Województwo przekaże Gminie dotację celową w wysokości 50% szacunkowej całkowitej wartości zadania w kwocie:

  • 20 910 zł w 2019 roku (dokumentacja projektowa).
  • 479 090 zł w 2020 roku.

Ulica 3 Maja wymaga remontu, obecna nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona i spękana, posiada liczne koleiny i nierówności poprzeczne. Betonowe krawężniki są zużyte i wystają na różną wysokość. Nowa nawierzchnia, oznakowanie czy nowe linie segregacji pozwolą poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu.

Nowe przejście dla pieszych

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 364 w Złotoryi do końca bieżącego roku na ul. 3 Maja, w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową powinno zostać wykonane nowe przejście dla pieszych. Zmiana organizacji ruchu obejmie również  ulicę Grunwaldzką w zakresie wprowadzenia znaku ostrzegawczego A-30 z tab. „Piesi” z obniżeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów do 40 km/h oraz wyznaczenia przejść dla pieszych.

Grzegorz Łoś

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.