Nowe granice obwodów szkolnych w Złotoryi

Biblioteka Fot. Archiwum własne
Biblioteka

Na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej 24 stycznia 2017 roku radni wyrazili opinię w kwestii bardzo istotnych dla mieszkańców projektów uchwał w sprawach :

  • projektu dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
  • określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Główny specjalista Paweł Kulig przedstawił  założenia projektu zmian. Wynika z tego, że Gimnazjum im.  V. Trozendorfa zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Brodatego w Złotoryi i zakończy działalność  31 sierpnia 2017, a klasy dotychczasowego gimnazjum będą prowadzone do czasu jego wygaśnięcia, to jest do 31 sierpnia 2019 roku.

Określono też nowe obwody szkolne . Pan Kulig powiedział, że gdyby zostawiono dotychczasowe obwody szkół, w roku 2021/2021 w SP1 byłoby  -26 oddziałów , a w SP3-  28, w roku szkolnym 2021/2022 –SP 1-26, SP3-27, w kolejnym roku w SP 1- 25, w SP3- 23 oddziały.

Zmiana obwodów   była konieczna, ponieważ  warunki lokalowe obecnego Zespołu Szkół Miejskich   lepsze, szczególnie jeśli chodzi o ilość sal lekcyjnych.

Sekretarz Bajoński zakomunikował obecnym ,że w kwestii podjęcia tego typu  uchwał Gmina Miejska Złotoryja będzie, jego zdaniem, prekursorem, bo inne większe miasta , jak Legnica czy Jelenia Góra na pewno takie uchwały będą podejmowały z opóźnieniem.

Sposób w jaki „podzielono miasto” odzwierciedla załącznik do przedmiotowej uchwały.

W związku z tym tematem głos zabrała przewodnicząca Rady Miasta- pani Ewa Miara. Podkreśliła, że ponawia pytanie, które zadawała już wcześniej panu pełnomocnikowi i panu burmistrzowi, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Jest w Złotoryi kobieta, która ma 2 dzieci w identycznym wieku: dla jednego jest mamą, dla drugiego babcią. Dziewczynki są zameldowane w innych punktach miasta i z tego powodu ma duży problem, ponieważ  jedno dziecko musi odprowadzać do SP1, drugie do SP3. Robi to niemalże „biegiem”, ponieważ nie posiada własnego środka lokomocji.

Twierdzi, że zwróciła się z tym problem  do burmistrza, ale usłyszała, że jest „za późno”.

Wtedy sekretarz Bajoński powiedział, że jest zaskoczony i pierwszy raz słyszy o tej sprawie. Stwierdził, że nie wierzy w taki przebieg rozmowy, bo ludzie różne rzeczy opowiadają radnym, a co innego , kiedy przychodzą do UM.

Zaproponowano, aby ponownie zwróciła się do władz miasta, tym razem na piśmie.

 

 

 

 

 

Beata Siudak
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.