Program współpracy z organizacjami w dobie pandemii

Urząd Miejski Fot. Archiwum własne
Urząd Miejski

Jutro mija termin konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak co roku organizacje miały tydzień, aby przedstawić propozycje zmian do programu.

Program współpracy na rok 2021 praktycznie nie różni się od programu uchwalonego przez Radę Miasta na rok 2020. Na realizację programu podobnie jak w roku ubiegłym przeznaczono 100 000 zł. Priorytetowe obszary współpracy są również takie same.

Wiele z zadań ujętych w obszarach priorytetowych wymaga kontaktu fizycznego między ludźmi. Jeszcze przez jakiś czas (nawet nie wiemy, jaki), będzie to bardzo ograniczone. Jak poradzą sobie z tym nasze miejskie stowarzyszenia?

W raporcie Organizacje pozarządowe wobec pandemii,  Stowarzyszenie Klon/Jawor podaje, że 33% organizacji zaprzestało wszystkich dotychczasowych działań, 27% to organizacje, które zawiesiły większość swoich aktywności. Oznacza to, że ponad połowa sektora pozarządowego nie prowadzi większości swoich działań sprzed pandemii.  Zawieszenie lub kontynuowanie dotychczasowych działań organizacji jest powiązane z branżą, w której organizacja działa. Udział organizacji, które zawiesiły wszystkie lub większość działań jest największy wśród organizacji sportowych (80%), kulturalnych (73%), zajmujących się rozwojem lokalnym (60%) oraz ochroną zdrowia (58%) .

Program nie uwzględnia obecnych realiów i zadań jakie zostały przypisane organizacjom pozarządowym na warsztatach, na których tworzono strategię miasta. Będziemy dyskutować nad nim na Komisji Spraw Społecznych. - stwierdziła radna Barbara Zwierzyńska Doskocz.tekst


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.