Nawet 1 milion złotych na 0,88%

pieniądze Fot. pixabay.com
pieniądze

Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to nowy program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na mocy umowy  zawartej pomiędzy FRW a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.

Jakie są warunki pożyczek na start i na rozwój?

Pożyczka na start – przeznaczona dla PES na rozpoczęcie działalności lub dla podmiotów będących we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających nie dłużej niż 12 miesięcy:
 1. maksymalna wartość pożyczki do 100 tys. zł,
 2. pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki na start, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy,
 3. oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 1,75% z możliwością obniżenia oprocentowania do 0,88%*.
Pożyczka na rozwój – przeznaczona dla PES działających powyżej 12 miesięcy:
 1. maksymalna wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia wynosi 500 tys. zł;
 2. pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania nie przekroczy 1 mln zł;
 3. oprocentowanie Pożyczki uzależnione jest od kwoty finansowania:
 4. do kwoty 100 tys. zł - oprocentowanie pożyczki wynosi 1,75%, z możliwością obniżenia  oprocentowania do 0,88%*
 5. powyżej kwoty 100 tys. PLN – oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,83%  i może ulec obniżeniu do 1,75%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba nowych miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy;
*w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy.

Pozostałe warunki obu pożyczek:

 1. brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 2. okres spłaty pożyczki do 5 lat w przypadku pożyczki na start i do 7 lat w przypadku pożyczki na rozwój,
 3. okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 4. nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 5. minimum formalności,
 6. krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w szczególności zaś:
 1. przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność gospodarczą,
 2. podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 3. organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdą Państwo pod linkiem: https://frw.pl/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.