Konsultacje społeczne

Złotoryja, baszta Fot. Kajetan Kukla
Złotoryja, baszta

Konsultacje społeczne są jednym narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego, w których generalnie obywatele biorą niewielki udział. W Złotoryi działa około 40 organizacji pozarządowych, a w konsultacjach rocznego programu współpracy w listopadzie ubiegłego roku uczestniczyła jedna. Dlaczego organizacje nie wypowiadają się na temat form współpracy?

Może jednym z powodów tego stanu rzeczy jest niewielkie zaufanie obywateli do władzy publicznej. Frekwencja w wyborach nie przekracza 48%. Według badań CBOS 1/3 Polaków ufa władzom centralnym, nieco lepiej jest z władzami gminnymi, bo im ufa 58% Polaków. Ale to nadal niewiele ponad połowa, a dla porównania Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy ufa 89%, PCK – 81% Polaków. Niskie zaufanie do władz publicznych to przede wszystkim problem tych władz i to one powinny zadbać o to, żeby to zaufanie budować.

A może dlatego,że najczęściej konsultacje przypominają rzucanie kamieniem w studnię. Władza i tak wie swoje, po co więc w tych konsultacjach brać udział.

Obywatele też nie są bez winy, twierdzą, że nie mają czasu na to, by uczestniczyć albo patrzą jedynie na własny interes. Relacje z władzą widzą bardzo często w kontekście załatwiania konkretnej sprawy. Jak już uda się ją załatwić, to przestają być aktywni. Takie instrumentalne podejście do dialogu z władzą też jest zresztą spadkiem po socjalizmie i skutkiem braku edukacji obywatelskiej.

To, że organizacje nie uczestniczyły w konsultacjach może też oznaczać, że nie są zainteresowane współpracą z władzami lub że formy współpracy opisane w programie zadowalają organizacje.

Cele złotoryjskiego programu są bardzo ambitne:

  • Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców miasta.
  • Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.
  • Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.

Czy sposób realizacji i formy współpracy z organizacjami prowadzą do osiągnięcia tych celów?

Na pewno się o tym dowiemy, bo w wyniku nowelizacji ustawy z 2011 r. samorządom przybył dodatkowy obowiązek – do 30 kwietnia każdego roku muszą one opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku ubiegłym.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.