Podwyżki płac w starostwie

Wiesław Świerczyński
Wiesław Świerczyński

Rada Powiatu za dwa dni, na sesji sierpniowej, będzie głosować nad podwyżką wynagrodzenia starosty.

Dotychczasowe, ustalone w dniu 30 listopada 2018 r. przez Radę Powiatu Złotoryjskiego miesięczne wynagrodzenie Starosty Powiatu Złotoryjskiego wynosi 9 586 zł brutto. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy:

Proponuje się zwiększyć dodatek funkcyjny o kwotę 50 zł oraz wysokość dodatku specjalnego o 8%, co spowoduje faktyczny wzrost wynagrodzenia Pana Starosty o kwotę 594 zł brutto. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Starosty, po jego zwiększeniu, wynosiłaby 10 180 zł brutto. Odnosząc się do art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Uwzględniając posiadane przez Pana Starostę kwalifikacje zawodowe oraz zakres zadań i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Dotychczasowe wynagrodzenie starosty nie było ani zbyt małe, ani zbyt duże, porównywalne do wynagrodzeń okolicznych włodarzy. Z oświadczeń za rok 2019 wynika, że zarobki brutto okolicznych samorządowców wynosiły:

  • Burmistrz Złotoryi - 137 290 zł
  • Starosta Złotoryjski - 133 274 zł
  • Burmistrz Świerzawy - 118 695 zł
  • Wójt Gminy Pielgrzymka - 133 753 zł
  • Burmistrz Wojcieszowa - 127 677 zł

Wynagrodzenie to jest jednak niższe niż osiągnął w 2019 Ireneusz Żurawski na stanowisku kierownika Przychodni Rejonowej i prezesa RPK Partner - 148 090 zł. Jest też dużo niższe niż wynagrodzenie prezesa RPK w 2019 roku - 197 417 zł. 

Czy pozostali włodarze w naszym powiecie również zwrócą się o podwyżki wynagrodzeń?tekst


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.