Bardzo cenny burmistrz!

Kisowski Paweł Fot. Archiwum własne
Kisowski Paweł

W Świerzawie, podobnie jak w powiecie, raport o stanie gminy omówiono już w czerwcu. W debacie nad raportem wzięli udział mieszkańcy!

Krystyna Lewandowska, przewodnicząca Samorządu Mieszkańców, przedstawiła pytania, na które mieszkańcy nie znaleźli odpowiedzi w raporcie. Zaznaczyła, że jej wypowiedź nie jest przeciwko burmistrzowi. Traktuje ją jak okazję aby wspólnie zastanowić się na sukcesami i problemami wspólnoty.

Zdaniem mieszkańców raport jest kompilacją sprawozdań dostarczonych przez poszczególne jednostki. Za mało jest informacji o efektach działań samorządu w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Sesje są mało komunikatywne, większość dyskusji odbywa się na komisjach, które nie są nagrywane. Mieszkańcy pytają ile jest dzikich wysypisk, kto je tworzy i w jaki sposób gmina przeciwdziała temu zjawisku? Mieszkańców niepokoi duża liczba osób zalegających z opłatami za wywóz odpadów. Kto ponosi koszty za niepłacących. Jakie działania podejmuje się wobec uchylających się od opłat? Jakie czynniki spowodowały wzrost opłat za śmieci, Ile było dni z przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza i o ile te normy zostały przekroczone? Całą debatę nad raportem można prześledzić na wideorelacji. 

Praca burmistrza, Pawła Kisowskiego, została oceniona bardzo pozytywnie zarówno przez mieszkańców jak i radnych. Radni udzielili mu wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie. Mieszkańcy są nawet zaniepokojeni, że burmistrz za dużo pracuje. Według  nich radni powinni pomyśleć o zastępcy dla niego, bo tak wspaniałego burmistrza trzeba chronić, aby jak najdłużej pracował na rzecz gminy.

Raport o stanie Miasta i Gminy  Świerzawa
tekst


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.