Płatne parkowanie przegłosowane!

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Dzisiaj, 27 października, na sesji przegłosowano ostatecznie uchwałę o poszerzeniu strefy płatnego parkowania o ulice Żeromskiego i Getta Warszawskiego.

Wątpliwości było bardzo wiele. Radni podnosili fakt, że mieszkańcy są przeciwni takiemu rozwiązaniu. Ze strony radnej Agnieszki Zawiślak padła propozycja przełożenia głosowania na kolejne posiedzenie RM. Radny Józef Banaszek proponował, aby ograniczyć się wyłącznie do ulicy Żeromskiego, uzasadniając to protestem mieszkańców ulicy Getta Warszawskiego. W tym miejscu głos zabrała pani prawnik, która stwierdziła, że burmistrz jest wnioskodawcą uchwały określonej treści i tylko nad nią można głosować, chyba , że 5 radnych złoży wniosek o uchwałę innej treści lub sam włodarz zmieni projekt proponowanej uchwały.

Pan Burmistrz stwierdził jednakże, że należy dbać o tych, którzy finansują rozwój tego miasta. Stwierdził, że odwlekanie w czasie spowoduje, że nie będzie warunków do poziomego oznakowania strefy parkowania. Powiedział też , że najgłośniej krzyczą ci, którzy są przeciwni, a on na sali nie widzi protestujących, którzy wypowiadają sią wyłącznie na różnych portalach. Ostatecznie wynikiem 8 za przyjęciem uchwały , przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymujacych się, podjęto decyzję o włączeniu do  strefy płatnego parkowania ulic: Żeromskiego i Getta Warszawskiego.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.