Oświadczenie Zarządu Powiatu w sprawie szpitala

powiat.jpg Fot. Archiwum własne
powiat.jpg

Dzisiaj ukazało się oświadczenie Zarządu Powiatu w sprawie sytuacji w szpitalu. Wcześniej dwa oświadczenia opublikował przewodniczący tego zarządu starosta Ryszard Raszkiewicz.

Poniżej treść oświadczenia opublikowanego 20 listopada 2015 r.:

Oświadczenie Zarządu Powiatu Złotoryjskiego

Z chwilą powołania przez Radę Powiatu z dniem 25 października 2013 roku nowego Zarządu Powiatu Złotoryjskiego jego członkowie z wielką troską podeszli do problemów nurtujących ten samorząd. Ogrom zadań realizowanych przez Powiat, tak własnych jak i zleconych, wymaga finansowania z budżetu Państwa, które to nie pokrywa wydatków związanych z ich wykonywaniem. Nie bez znaczenia są inwestycje, bez których Powiat nie mógłby poprawnie funkcjonować. Znaczącą pozycją w budżecie Powiatu jest oświata, drogi powiatowe wymagające ogromnych wydatków.

Zarząd Powiatu wyraża swój głęboki niepokój o dalsze losy szpitala i oświadcza, że niezmiennie stoi na stanowisku, że forma dzierżawy majątku zaproponowana przez specjalistów i zaaprobowana przez Radę Powiatu jest najlepszym wyjściem z impasu będącego wynikiem przeszło dwudziestomilionowego zadłużenia jednostki i jest orędownikiem zawarcia umowy dzierżawy z Ogólnopolskim Centrum Zdrowia spółka z o.o. Wynika to także z troski o wszystkich pracowników, i to nie tylko samego Zespołu Opieki Zdrowotnej, ale i podległych Powiatowi jednostek organizacyjnych. Przyjęcie zobowiązań ZOZ przy obciążeniu Powiatu w wysokości około dwudziestu pięciu milionów, wynikającego z realizowanych zadań statutowych jak i realizowanych inwestycji, spowoduje konieczność przeprowadzenia kolejnej restrukturyzacji - a w przypadku braku takiej możliwości, nawet likwidacji Powiatu i jego struktur, co może się wiązać z ograniczeniem rynku pracy dla osób zatrudnionych w podległych jednostkach.

Niepokojące jest stanowisko działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej związków zawodowych, które to ciągle ewoluuje w nieznanym kierunku. Każde działania Zarządu Powiatu są negowane i krytykowane. Każda próba dojścia do porozumienia jest przez nie odrzucana. Z otrzymanych od dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej informacji wynika, że od stycznia 2016 roku szpital utraci płynność finansową, co stawia pod znakiem zapytania jego funkcjonowanie. Co wtedy na to powiedzą te związki ? Prezentowany przez związki zawodowe wariant spółki ze 100 % udziałem Powiatu nie jest do akceptacji w sytuacji, gdzie nie ma gwarancji jak będą wyglądały przyszłe dochody własne Powiatu jak również kontrakt dla SP ZOZ. Powiat nie udźwignie takiego balastu finansowego, i co najważniejsze, nie ma żadnych gwarancji, że zadłużenie nowego podmiotu świadczącego usługi medyczne nie będzie występowało. Należy pamiętać, że Zespół Opieki Zdrowotnej będzie musiał wyasygnować kwotę co najmniej 7 milionów na dostosowanie placówki do wymaganych przepisami standardów zapewniających świadczenie usług medycznych na odpowiednim poziomie. Tych pieniędzy ani ZOZ nie posiada, ani też nie znajdzie ich Powiat.

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego, czując się zobowiązany do rzetelnego przedstawienia stanu faktycznego, pozwolił sobie, składając niniejsze oświadczenie, wyjaśnić społeczności lokalnej nie tylko sytuację, w jakiej znajduje się Zespół Opieki Zdrowotnej i Powiat Złotoryjski, ale także jakie zagrożenia z tego faktu wynikają.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.