Weź paragon i zabierz ze sobą

Ruszyła kolejna odsłona kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej paragonów.  Na początku chodziło o żądanie paragonów. Później o umiejętność ich czytania. Teraz akcent kładzie się na zabieranie paragonów ze sobą.

Ministerstwo Finansów, na podstawie otrzymywanych sygnałów, zdiagnozowało proceder związany z wyłudzaniem VAT. Jak wiadomo, w systemie tego podatku fundamentalne znaczenie odgrywa dokument o nazwie „faktura”. Dla dostawcy towaru/usługi to dowód sprzedaży, dla nabywcy zaś – podstawa do wliczenia do kosztów uzyskania przychodów i odliczenia VAT naliczonego od należnego. Dysponując taką fakturą nabywca zmniejsza swój podatek dochodowy  i VAT. Jeżeli faktura nie odzwierciedla rzeczywistości, potocznie nazywana jest pustą. Innymi słowy, jest to tylko spreparowany dokument, którym posługuje się widniejący na nim nabywca towaru/usługi, w ślad za którym nie doszło do transakcji w nim opisanej. Oczywiście zakwestionowanie faktury i zakwalifikowanie jej jako pustej, wymaga udowodnienia.

Schemat oszustwa

Zauważono, że do uprawiania procederu związanego z pustymi fakturami wykorzystywane są – między innymi – nie odebrane przez klientów detalicznych paragony. Dotyczy to zwłaszcza stacji paliw. Pozostawione albo wyrzucone w obrębie stacji paragony są gromadzone. Następnie na kwotę będącą sumą odpowiedniej ich ilości wytwarzana jest pusta faktura. Trafia ona do obiegu dokumentacyjnego nieuczciwych podmiotów. Godzą te działania w uczciwych przedsiębiorców.

– Chcemy uczulić podatników na nadużycia związane z wyłudzaniem podatku VAT. Wystarczy, że każdy z nas tankując paliwo zabierze ze sobą paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom. Ważne jest dla nas nawiązanie współpracy z branżą paliwową, dla której również ta kwestia jest ważna. Dlatego partnerami kampanii są między innymi Polska Izba Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego – mówi wiceminister finansów Leszek Skiba.

Kampania będzie prowadzona we współpracy z Policją i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych   i Autostrad. Wkomponowuje się w szersze działanie, stanowiące tzw. pakiet paliwowy, w którego ramach znowelizowano ustawę o akcyzie i o VAT. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawca  nie wydaje paragonu lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony, zgłoszenia można dokonać  na ogólnopolską bezpłatną infolinię 800 807 007 lub mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl.

Przedłużenie Narodowej Loterii Paragonowej o pół roku

Jedną z form zachęty dla klientów do egzekwowania rejestracji sprzedaży w kasie rejestrującej i domagania się prawidłowych paragonów jest Loteria. Uruchomiono ją 1 października ubiegłego roku. Okazało się, że cieszy się zainteresowaniem Polaków i spełnia oczekiwania. Do końca sierpnia liczba zarejestrowanych paragonów sięgnęła 107 mln. Wydano 131 nagród: 3 samochody Opel Insignia, 10 samochodów Opel Astra, 54 laptopy Lenovo i 64 tablety iPad Air 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wzrósł odsetek klientów żądających paragonu. Przed uruchomieniem Loterii twierdziło tak 7% respondentów nabywających towary i 5% nabywających usługi. Teraz jest to odpowiednio 31% i 28%. Przeprowadzone przez IPSOS badania wykazały, że połowa społeczeństwa wskazała, iż Loteria będzie miała korzystny wpływ na stan finansów publicznych.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika m.in., że ogólna liczba kas rejestrujących w IV kw. 2015 r. (czyli pierwszych trzech miesiącach Loterii) wzrosła o prawie 15 proc. w porównaniu do IV kw. 2014 r. W tym samym okresie w premiowanej wówczas branży (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne) liczba kas wzrosła o 38 proc. a wielkość obrotów o 1/5. Wzrost deklarowanych wpływów z VAT w premiowanej branży wyniósł blisko 13 proc.

 Podstawowym celem NLP jest niwelowanie szarej strefy oraz wspieranie uczciwej konkurencji na rynku. Udział mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie, dysponując paragonem o wartości co najmniej 10 zł. Rejestruje się je na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl. Przedłużony termin funkcjonowania Loterii to 31 marca 2017 r.

 

 

Leszek Boroch

- pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.