Brak porozumienia w sprawie wód

Kaczawa Fot. Grzegorz Łoś
Kaczawa

Dlaczego nie zostało zawarte  porozumienie Gminy Miejskiej Złotoryja z Wodami Polskimi w sprawie udrożnienia rzeki Kaczawy? Odpowiedzi szukał radny Grzegorz Łoś.

W czerwcu 2019 roku radny Grzegorz Łoś w ramach interpelacji pytał (zlotoryja.pl):

Czy zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w przedmiocie wspólnego wykonania zadania pn.” „Udrożnienie koryta rzeki Kaczawa wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”?

Burmistrz Robert Pawłowski wyjaśnił dlaczego porozumienie nie doszło do skutku: Nie zawarto jeszcze takiego porozumienia, ponieważ Wody Polskie do tej pory nie uruchomiły stosownego programu.Brak porozumienia w zeszłym roku był związany z odgórnie narzuconym przez Wody Polskie bardzo krótkim terminem wykonania zadania oraz narzuconymi warunkami szkodliwymi dla gminy. Było to po prostu nierealne, a cała odpowiedzialność za niewykonanie zadania ciążyłaby na gminie. W tym roku Wody Polskie do tej pory nie określiły, czy zadanie takie będą realizować. Przypominam, że koryto rzeki wraz z nabrzeżami należy do Skarbu Państwa i ingerencja na tym terenie przez Gminę Miejską może nastąpić jedynie po podpisaniu stosownego porozumienia. Poza tym od 2018 r. Wody Polskie pobierają wysokie opłaty, między innymi od naszego Miasta, dlatego tym bardziej pożądane byłoby, gdyby te pieniądze wróciły na nasz teren w formie dofinansowania powyższego zadania.

Inne samorządy nie miały takich problemów. Porozumienia w sprawie współpracy Wód Polskich z lokalnymi samorządami zawarto między innymi z  Bolkowem , Chojnowem i Wojcieszowem.

Kolejna interpelacja radnego  dotyczyła prośby o uporządkowanie terenu działki  położonej przy ulicy 3 Maja. Radny prosił o  wycinkę drzew i krzewów oraz weryfikację pozostałych terenów zagrożonych powodzią. Informuję, że teren zostanie uporządkowany w 2020r. w ramach posiadanych wolnych środków w budżecie lub w ramach prac interwencyjnych. - odpowiedział burmistrz Robert Pawłowski.

Radny zapowiedział na swoim blogu, że na styczniowej sesji  zapyta kiedy rozpoczną się prace porządkowe i jakie działania podejmą władze miasta w 2020 roku w tym temacie? 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.