Nasza kasa

pieniądze Fot. pixabay.com
pieniądze

Nie wszystkie gminy udzielają informacji na temat swoich finansów albo mnożą trudności. Serwis Nasza Kasa to nowe, oryginalne narzędzie do zdobywania informacji, przeznaczone dla osób, które lubią wiedzieć, co się w ich społeczności dzieje. Serwisem zarządza Stowarzyszenie Klon/Jawor. Strukturę gminnych budżetów można obecnie oglądać dla lat 2006-2011, dostępne są dane zarówno dla wydatków planowanych, jak i rzeczywistych. Do kwietnia 2013 roku serwis zostanie uzupełniony o dane dotyczące roku 2012.

Na osobnych wykresach można zobaczyć strukturę źródeł przychodów budżetu i wydatków (zarówno w ujęciu ogólnym – zakładka „Podstawowe informacje”, jak i szczegółowym – zakładka „Dowiedz się więcej”).

Z kolei wydatki przedstawione są w serwisie na dwa sposoby: według dziedzin i typów. Informacja o typach wydatków pozwoli zorientować się na przykład, jaka część pieniędzy gminnych przeznaczana jest na bieżącą działalność, a jaka na inwestycje. Podział na dziedziny wydatków mówi o podziale budżetu między obszary zadań publicznych takich, jak: pomoc społeczna, kultura czy infrastruktura. I tak: w Złotoryi w roku 2011 najwięcej publicznych pieniędzy wydano na „oświatę i wychowanie“ – nie wydano jednak wszystkiego, co zaplanowano. Dlaczego?

Tylko 55 gmin w Polsce nie odnotowało w 2011 roku żadnego zadłużenia. Pozostałe 2424 gminy, w ostatecznym rozrachunku odnotowują długi. Serwis Nasza Kasa pozwala analizować ich sytuację finansową. Zadłużenie gminy przedstawione jest w postaci tzw. procentu zadłużenia na specjalnym diagramie. Zadłużenie gminy to suma zobowiązań gminy, czyli np. zaciągniętych kredytów w stosunku do całkowitych dochodów, przedstawione w procentach. Aby je obliczyć, trzeba sumę gminnych zobowiązań podzielić przez całkowity dochód i wynik pomnożyć przez 100%


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.