Usuwanie drzew i krzewów z terenów prywatnych

Droga do Rokitnicy Fot. Archiwum własne
Droga do Rokitnicy
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej  ustawie o ochronie przyrody, które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe regulacje prawne dotyczące usuwanie drzew lub krzewów.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  • Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
Najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji przepisów ustawy dotyczą zniesienia wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie:
  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - art. 83f ust. 3a ustawy,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego – art. 83f ust. 3b ustawy.
W wymienionych przypadkach nie należy składać wniosku o wydanie zezwolenia. O usunięciu drzew lub krzewów decyduje właściciel nieruchomości.

źródło: swierzawa.pl


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.