Kontrowersyjny budżet 2021

Urząd Miejski Fot. Archiwum własne
Urząd Miejski

W grudniu Rada Miejska uchwaliła budżet dla Złotoryi na rok 2021. Po raz pierwszy od wielu lat kilku radnych głosowało przeciw. Dlaczego?

Budżet jak co roku został skonstruowany przez burmistrza i służby finansowe Urzędu Miejskiego. 

Jest to budżet ambitny, jest to budżet zrównoważony przede wszystkim. A co najważniejsze, jest to budżet, na który nas stać. Nie spowoduje tego, że miasto nadmiernie się zadłuży, wręcz  przeciwnie, w przyszłym roku planujemy  spłatę zadłużenia, które przypada na ten rok. - mówił burmistrz na sesji grudniowej.

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 94 mln z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72, 6 mln zł
- dochody majątkowe w wysokości 21,4 mln zł 

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 101,2 mln zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72 mln zł 
- wydatki majątkowe w wysokości 29,2 mln zł .

Na inwestycje przeznaczono  28,6 mln zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych   10,6 mln zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.1 mln zł  sfinansowany zostanie z pożyczek i wolnych środków z roku 2020.

Uchwała budżetowa

Głosowanie nad budżetem Złotoryi na rok 2021 odbyło się na sesji grudniowej. Z wideorelacji wynika, że 8 radnych było za, a 6 przeciw. Przeciwko budżetowi zaproponowanemu przez burmistrza byli radni: Listwan Barbara, Maciejewski Paweł, Okręglicki Paweł, Pożar Eugeniusz, Zawiślak Agnieszka i Zwierzyńska Doskocz Barbara. Podczas sesji nie było dyskusji, ale na komisjach dyskusja w sprawie budżetu toczyła się od listopada.  Kontrowersje radnych wzbudziły dwie sprawy - sposób procedowania uchwały i planowana inwestycja nad Zalewem.

Radni uważali, że dokumenty dostarczane były zbyt późno, aby można było dobrze się z nimi zapoznać, a burmistrz stosuje swoistą taktykę uników w przypadku próśb o informację.

Barbara Zwierzyńska Doskocz - Jeśli zaczynam pytać to słyszę od burmistrza, żeby nie wnikać bo to wstępny projekt, a potem jest taka sytuacja jak z wiatką  - nie pytałaś, a trzeba było wnikać.

Paweł Okręglicki - Zabrakło czasu, aby przekonać radę co do celowości inwestycji nad Zalewem. Chętnie bym się przyjrzał, ale na spokojnie, nie godzinę przed decyzją.

Wiele kontrowersji wzbudziła też inwestycja Zagospodarowanie zalewu - płucznie złota etap I. Radni uważali, że planowane w jej ramach wydatki są niezbyt racjonale, zbyt duże. 

Barbara Zwierzyńska Doskocz - Nikt nie powiedział co z tym będzie dalej? Jak będziemy w dłuższym okresie z tego korzystać? Kto będzie za to odpowiadał?

Radni Maciejewski i Okręglicki uważali, że pierwszym etapem inwestycji nad Zalewem powinno być uzdatnienie tego zbiornika do kąpieli. Wszyscy wiemy, że problemy z jakością wody występują co roku. Wydaje mi się, że główną przyczyną jest ta gruba mata która została tam położona przy okazji poprzedniego remontu.Jest to zbyt poważny temat żeby na gorąco go podejmować. - mówił podczas komisji finansów radny Okręglicki.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.