Głosowanie do skutku!

Rada Miejska Złotoryi, 2023
Rada Miejska Złotoryi, 2023

W poprzednim artykule dotyczącym głosowania nad podniesieniem podatków obiecaliśmy lokalnemu przedsiębiorcy , że zamieścimy wyniki głosowania radnych, choć nie jest to wiedza tajemna. Każdy może obejrzeć relację z sesji i zobaczyć jak głosowali poszczególni radni. 

Aby jednak uprościć sytuację, podajemy wynik głosowania, jak również kilka ciekawych informacji w związku z dalszymi losami przedmiotowej uchwały.

Za podniesieniem podatku od nieruchomości:

radni: Antonowicz Leszek, Banaszek Józef, Bartnicki Adma, Gagatek Marcin i Spychała Dariusz.

Przeciw podniesieniu podatku:

radni: Łoś Grzegorz, Maciejewski Paweł, Okreglicki Paweł, Zawiślak Agnieszka i Zwierzyńska- Doskocz Barbara.

Od głosu wstrzymali się: 

radni : Pazera Stanisław, Pożar Eugeniusz, Widomski Dariusz i Wilczyński Waldemar.

Wydawałoby się, że praworządne głosowanie zakończy temat podniesienia podatku od nieruchomości. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, bowiem przewodniczący zakomunikował, że prezydium podjęło decyzję, że w poniedziałek odbędzie się kolejna Komisja Budżetu i Finansów, a po niej ponowne - nadzwyczajne posiedzenie rady miejskiej. Tak nam, jak i obecnej na posiedzeniu radnej Barbarze Zwierzyńskiej, nasunęło się od razu pytanie: po co? 

BZ-D- Czy to oznacza, że czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy zwoływać kolejne komisje dopóki nie zatwierdzimy tej uchwały?Uchwała nie uzyskała naszej akceptacji, to po co wołamy kolejną sesję?

Waldemar Wilczyński - prezydium zdecydowało, że będziemy dyskutować nad podniesieniem stawek

Dopóki się radni nie zgodzą?- replikowała radna Barbara Zwierzyńska

WW-Mam nadzieję, że pan burmistrz zaproponuje taki projekt uchwały, z którym radni się zgodzą.

Zobaczymy czy coś się zmieni do poniedziałku. Czy radni pozostaną na swoich stanowiskach, czy też zmienią decyzję. Mamy nadzieję, że jeśli się tak stanie, wyjaśnią, co było tego powodem.

Ponieważ spore kontrowersje wywołało również pytanie zadane przez radną Zwierzyńską w trakcie sesji, zamieszczamy poniżej fragment nagrania z sesji i fragment uroczystości, w trakcie  której w przedmiotowej sprawie wypowiadał się pan burmistrz.

BZD- Czy to prawda, że pan wczoraj , w trakcie senioraliów, powiedział do złotoryjskich seniorów, że podnosi pan podatek od nieruchomości po to, żeby móc organizować dla seniorów różne atrakcje?

RP- Myślę, że troszeczkę pani przeinaczyła to , co powiedziałem, mówiłem o podatkach, ale na pewno nie wybrzmiało to w ten sposób, w jaki pani to dzisiaj przedstawiła.

(LINK)


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.