Dyskusja zakończona

Janusz Markiewicz
Janusz Markiewicz

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Oświaty radni zakończyli dyskusję na temat tygodnika samorządowego “Gazeta Złotoryjska”. Dyrektor ZOKiR przedstawił krótką informację, z której wynikało, że wydatki na gazetę są w około 70% finansowane ze środków publicznych.

Z powodu oszczędności nie zatrudnia się redaktora naczelnego. Decyzje w sprawach merytorycznych są podejmowane przez kolegium redakcyjne, w którego skład wchodzi trzech redaktorów zatrudnionych w strukturach ZOKiR. Teksty wysyłane Przez Przewodniczącego Rady nie były zamieszczane, ponieważ informacje te dublowały się z treściami opracowanymi przez redaktorów. Na pytanie radnego Banaszka, czy mogłyby w gazecie pojawiać się krótkie informacje o terminach posiedzeń komisji i planowanych tematach obrad, redaktor odpowiedział, że informacje te dostępne są w Internecie. Niezbyt miłą atmosferę spotkania próbowała naprawiać przewodnicząca komisji Kinga Maciejak,, mówiąc, że należy się skoncentrować na przyszłości. Zapytała jakie rozwiązania, w dyskutowanej sprawie, może zaproponować Gazeta? Trzech radnych (Antonowicz, Miara, Łoś) stwierdziło, że ich współpraca z Gazetą układa się doskonale. Redaktor uczestniczący w spotkaniu podkreślał, że media powinny być niezależne i że zdaje sobie sprawę, że nie da się zadowolić wszystkich. Dyskusję zakończył radny Wilczyński, mówiąc, że niedługo Rada będzie uchwalać budżet dla Gazety na następny rok, czym wywołał lekką konsternację w szeregach gości.

My proponujemy inne rozwiązanie. Wydzielić z funduszy przeznaczanych na Gazetę Złotoryjską część środków na wydawanie Biuletynu Rady Miejskiej w Złotoryi i sprawa będzie załatwiona sprawiedliwie.

Czytelników zainteresowanych dokładniejszą relacją ze spotkania zapraszamy na stronę zlotoryja.pl – tam wkrótce powinna się pojawić wideorelacja z komisji (kamera była obecna).To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.