Debaty w Pielgrzymce nie było

Pielgrzymka Fot. Archiwum własne
Pielgrzymka

Raport o stanie Gminy Pielgrzymka zawiera wiele informacji z zakresu zadań realizowanych przez samorząd. Jest bardziej sprawozdawczy niż analityczny.

Nie zaakcentowano najbardziej liczących się dla gminy sukcesów, nie przedstawiono choćby w zarysie celów na przyszły rok. Po lekturze raportu wydaje się, że było to pozyskanie dużych środków unijnych na realizację różnych ważnych zadań gminnych, ale w raporcie nie określono czy to był jeden z ważniejszych sukcesów gminy. Trudno też zaleźć odpowiedź czy stan Gminy Pielgrzymka jest według zarządzających świetny, dobry czy do poprawy.

Fundacja Batorego opracowała wzór raportu przyjaznego mieszkańcom. Według niej raport powinien składać się z:

  • Wstępu w formie listu wójta/burmistrza do mieszkańców opisującego krótko najważniejsze sukcesy i przyszłe wyzwania, a także zachęcającego do wspólnej dyskusji nad raportem;
  • Części główną opisującą działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań samorządu – w tej części opis podjętych działań oraz ich rezultatów powinien się przeplatać ze wskaźnikami. W tej części powinny znaleźć się tylko najważniejsze dla danej gminy wskaźniki.  
  • Wskazania priorytetów na kolejny rok – nie chodzi o kompleksowy plan działań, ale raczej informację o kilku czy kilkunastu priorytetowych obszarach, gdzie władze gminy planują poważne zmiany lub podkreślenie, że przyszły rok będzie tylko kontynuacją.

Debaty nad raportem w Pielgrzymce nie było. Nie tylko mieszkańcy, ale nawet żaden z radnych nie zabrał głosu na temat raportu. Za wotum zaufania dla wójta głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.  

Fragment wideorelacji z posiedzenia Rady Gminy Pielgrzymka 

źródło: Gmina Pielgrzymka

Raport o stanie Gminy Pielgrzymka


PROO

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.