Czyja gazeta?

Roman Gorzkowski Fot. Archiwum własne
Roman Gorzkowski

Rada Miejska już drugą kadencję wnioskuje o własną rubrykę informacyjną w lokalnym tygodniku “Gazeta Złotoryjska”. Ostatnio inicjatywa radnych została ponowiona.Oficjalne pismo wysłano do redakcji Gazety. Okazało się, że nie jest prostą sprawą ustalenie, kto może zadecydować o pojawieniu się nowej rubryki w tygodniku.

Obecnie wydawcą Gazety jest ZOKiR i nie ma redaktora naczelnego. Redaktorzy (3 osoby) są pracownikami Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Na posiedzeniu komisji gospodarczej 19 X 2012r. dyrektor ZOKiR określił siebie jako wydawcę, który nie odpowiada za treści merytoryczne. Kto w takim wypadku decyduje o zawartości merytorycznej tygodnika? – pytał Przewodniczący RM, pan Roman Gorzkowski. Na to pytanie dyrektor ZOKiR zobowiązał się udzielić odpowiedzi 23 października podczas posiedzenia komisji Budżetu i Finansów.

Należy podkreślić, że Gazeta Złotoryjska, tygodnik samorządu terytorialnego ziemi złotoryjskiej, jest częściowo finansowana ze środków publicznych. Np w 2011 koszty działalności ZOKiR wynosiły około 1.800.000 zł, z czego 1.300.000 to dotacja z Gminy Miejskiej Złotoryja.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.