Kto zapłaci za szkodę ?

samochód
samochód

Za szkodę spowodowaną dziurą w jezdni zapłaci zarządca drogi.

"W przypadku uszkodzenia pojazdu z powodu złego stanu drogi jego właściciel zawsze ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Co roku późną zimą i wczesną wiosną liczba tego typu spraw gwałtownie rośnie. Kierowcy muszą pamiętać, że odpowiedzialność za zdarzenia powstałe na dziurawej jezdni ponosi zarządca drogi, na której doszło do zdarzenia. I to on jest w związku z tym zobowiązany do naprawienia szkody, czyli pokrycia kosztów naprawy auta czy motocykla. Rynkowa praktyka pokazuje, że większość zarządców posiada ubezpieczenie OC, więc kierowcom rekompensatę wypłacają zazwyczaj ubezpieczyciele" - mówi Michał Makarczyk, Dyrektor Likwidacji Szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Co więc zrobić, kiedy przydarzy nam się  taka sytuacja?

  • O zdarzeniu należy w pierwszej kolejności powiadomić policję, która sporządzi protokół.

  • Poinformować zarządcę drogi, który przekaże sprawę do swojego ubezpieczyciela lub udostępni poszkodowanemu dane o posiadanej polisie odpowiedzialności cywilnej.

  • Zrobić zdjęcia uszkodzonej nawierzchni.

  •  Jeśli jest to możliwe, zebrać oświadczenia świadków zdarzenia- mogą pomóc w trakcie starania o odszkodowanie.

Jeśli zarządca nie posiada polisy OC- szkodę musi pokryć z własnego budżetu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.