Czy darowane działki wrócą do Świerzawy?

Paweł Kisowski, Wiesław Świerczyński
Paweł Kisowski, Wiesław Świerczyński

Dwa lata temu w sierpniu 2018 roku Rada Gminy Świerzawa poprzedniej kadencji podjęła uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu Złotoryjskiego.

Łącznie powiat ma otrzymał 14 hektarów gruntów.Wszystkie działki, których dotyczyła darowizna leżą w Świerzawie i są to:
– działka nr 359/1, pow. 5,2784 ha, LE1Z/00032549/0
– działka nr 362/2, pow. 1,3229 ha, LE1Z/00032551/7
– działka nr 362/8, pow. 7,3963 ha, LE1Z/00047309/4

Ówczesny przewodniczący Rady Paweł Kisowski zaproponował uwzględnienie w uchwale zapisu terminu zwrotu darowizny w przypadku niewykorzystania nieruchomości do 30 czerwca 2020 r.

Powiat zamierzał na tym terenie stworzyć ogród sensoryczny oraz rodzaj gospodarstwa ogrodniczego z uprawami warzyw, a także ośrodek hippoterapii z myślą o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Termin minął, a powiat żadnych działań nie podjął. Starosta złotoryjski, Wiesław Świerczyński, tłumaczy opóźnienia przewlekłymi procedurami przetargowymi, prowadzącymi do powstawania różnic szacunkowych między wstępnymi wycenami projektu a ostatecznymi kosztorysami inwestorskimi i pandemią koronawirusa, która przyczyniła się do powstania opóźnień w realizacji projektu.

Obecna, prawie nowa po wyborach 2018 roku, Rada Gminy nie wyraża zgody na prolongatę terminu zagospodarowania działek na cel publiczny i oczekuje zwrotu darowizny tych atrakcyjnych dla Gminy terenów  inwestycyjnych. Spotkanie było próbą poszukiwania kompromisowego rozwiązania tego problemu. W najbliższym czasie Powiat złoży na piśmie propozycje rozwiązania polubownego - czytamy na stronie powiatu.

Wkrótce zatem dowiemy się czy działki pozostaną własnością powiatu czy też wrócą do Gminy Świerzawa. 


tekst


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.