Czy będą kwiaty dla burmistrza?

Żurawski Ireneusz Fot. Archiwum własne
Żurawski Ireneusz

3 czerwca 2013, po udzieleniu absolutorium radni zarzucili burmistrza Sepólna bukietami. Wiadomo, że Starosta Sudoł na sesji czerwcowej kwiatów nie dostanie tylko czarną polewkę od swoich radnych. Jak będzie w Gminie Miejskiej Złotoryja – dowiemy się wkrótce.

Absolutorium dla burmistrza jest ściśle budżetową procedurą oscylującą pomiędzy planowaniem a wykonaniem budżetu za dany rok. Radni mają obowiązek zapoznać się z dokumentacją i sprawdzić, czy to, co zostało zaplanowane, zostało wykonane w określonym terminie. Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej. Absolutorium jest rodzajem udzielenia mandatu burmistrzowi do dalszego działania poprzez akceptację jego dotychczasowej działalności.

Niedoskonałe przepisy powodują, że tylko od radnych zależy, czy ocena zarządu z tytułu działalności finansowej przybierze postać merytorycznego dyskursu, czy formę politycznej awantury. Negatywne zjawiska w tym zakresie ogranicza orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych [RIO] postrzegające procedurę absolutoryjną wyłącznie jako instytucję prawa finansowego.

Zasady realizacji budżetu są określone „dyscypliną budżetową”, a jej złamanie może spowodować surową karę dla burmistrza – od kilkukrotności miesięcznego wynagrodzenia (kilkanaście tysięcy złotych z osobistych dochodów burmistrza), a w poważniejszej sprawie jest podstawą do jego odwołania. Dlatego prawie nie spotyka się świadomego łamania dyscypliny budżetowej. Dość niecodzienny jest przypadek Hrubieszowa, gdzie niemal cała Rada głosowała za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi.

Podczas czerwcowych posiedzeń komisji Rady Miejskiej: rewizyjnej(?), budżetu i finansów(25 czerwca), gospodarczej(21 czerwca) i komisji spraw społecznych (20 czerwca) radni będą dyskutować nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Złotoryi.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.