Szkolny BIP

SP1 w Złotoryi Fot. Archiwum własne
SP1 w Złotoryi

Bez wątpienia Gmina Miejska Złotoryja jest obecnie wzorem transparentności nie tylko dla lokalnych samorządów ale nawet na skalę ogólnopolską - rejestr umów , wideorelacje z sesji i komisji, głosowanie imienne, inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców,  ale to nie jest koniec drogi do partycypacji obywateli.

Pokazuje to chociażby tekst "Gimnazjum jest bezpieczne", a właściwie nie tekst, tylko komentarze do niego. Tekst bardzo skrótowo relacjonował  posiedzenie komisji oświaty, ale komentarze głównie odnosiły się do dyrektora gimnazjum. Dyrektor Gimnazjum jest osobą publiczną i każdy ma prawo wyrazić krytyczną opinię na temat jego pracy. Jednak wylew tych komentarzy był niepokojący. Przyczyny mogą być oczywiście  różne. Ktoś kogoś nie lubi, lub  w przypadku anonimowych komentarzy, może się zdarzyć tak, że autorem jest jedna osoba, szczególnie zainteresowana wyrażeniem opinii.

Co ma sądzić rodzic dziecka, które ma pójść do Gimnazjum? Przeczytał komentarze, jest zaniepokojony, gdzie ma szukać informacji? Na stronie internetowej szkoły? Ale tam nie ma często informacji, których szuka. Jaka jest organizacja i finansowanie, jak skutecznie pracują nauczyciele, jaki styl zarządzania preferuje dyrektor? Niestety, na te wszystkie pytania rodzic nie uzyska odpowiedzi. Jakie więc informacje o działalności szkoły powinny być ogólnodostępne?

Dyrektor publicznej  szkoły jest, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych. Jednym ze sposobów udostępniania informacji publicznej jest prowadzenie biuletynu informacji publicznej.  

Wielu szkołom wydaje się, że wystarczy, jeżeli BIP posiada gmina, czyli organ prowadzący placówkę. Taki pogląd stoi w wyraźnej sprzeczności z ustawą, ponieważ uznanie dyrektorów szkół za dysponentów informacji publicznej zobowiązanych do jej udostępnienia przesądza o obowiązku tworzenia i prowadzenia przez szkoły biuletynu informacji publicznej.

Czyli szkoła jako jednostka organizacyjna, która dysponuje majątkiem publicznym jest zobowiązana do posiadania Biuletynu Informacji Publicznej i publikowania w nim wymaganych prawem informacji, miedzy innymi statutu, regulaminów, zarządzeń dyrektora, projektu organizacyjnego, planu finansowego, uchwał, protokołów Rady Pedagogicznej (po anominizacji informacji wrażliwych), sprawozdania finansowego - ile na płace , ile na pomoce dydaktyczne , ile na remonty itd.  Warto podkreślić, że obowiązek udzielenia informacji publicznej przez dyrektora obejmuje te informacje, które są w jego posiadaniu, i są przejawem wiedzy o faktach.

Czy to w BIP czy na stronie szkoły dobrze by było umieścić też  zestawienia osiągnięć uczniów w kolejnych latach i wyniki egzaminów zewnętrznych z komentarzem.
 
Jak szkoły złotoryjskie realizują prawo mieszkańców do informacji? Które prowadzą BIP i co on zawiera?

SP nr 1 w Złotoryi - szkoła posiada BIP, który zawiera   przetargi i ogłoszenia. Informacje tam zawarte dotyczą zakupu materiałów w trybie PZP
SP nr 3 - brak BIP
Gimnazjum - szkoła posiada BIP, który zawiera ogłoszenia (zapytania ofertowe dotyczące dostawy materiałów) statut, procedury dotyczące wypadków.

Czy rodzic na podstawie tych informacji ma  szansę wyrobić sobie pozytywną opinię o szkole, do której zamierza posłać dziecko?

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.