Bogdan Łoś - radny, który nie jest przeciw

Łoś Bogdan Fot. Archiwum własne
Łoś Bogdan

Radnym jest od 2006 roku. W 2006 roku startował z KWW Wspólnota Ziemi Złotoryjskiej, w 2010 i 2014  z KWW KWW Ireneusz Żurawski - Dobry Gospodarz. 

Jest Komendantem posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie w Złotoryi. W wyborach 2014 uzyskał 129 głosów, w okręgu 2 (3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska),  co stanowiło 37,83% wszystkich głosów w okręgu nr 2.

Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisji Spraw Społecznych. Podobnie jak 9 innych radnych tej kadencji nie prowadzi dyżurów.

Interpelacje 

Od początku kadencji 2014-2018 do końca czerwca 2017 roku zabierał głos w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania na 11 sesjach.  Dwa razy pytał o obwodnicę i dwa razy monitował o kładkę na ulicy Chojnowskiej podczas remontu mostu. Interesował się  crossowcami i ewentualnym pojawieniem się Japończyków na strefie. Raz zapytał, w 2016 roku, o termin remontu ul. Grunwaldzkiej. Występował z wnioskami o doposażenie boiska na Zagrodzieńskiej, wykaszanie traw, wycięcie drzew, porządkowanie różnych miejsc. Wszystkie interpelacje radnego i odpowiedzi na nie znajdują się w poniższym linku:

Interpelacje radnego Łosia

Głosowanie uchwał

Do 29 czerwca   na 219 głosowań, w których brał udział (podczas 25 głosowań był nieobecny), w 217 oddał głos za. Radny w żadnym głosowaniu nie był przeciw.

W przypadku 2 uchwał nie zajął konkretnego stanowiska - wstrzymał się. Były to uchwały:

  • Uchwała nr 244 — Nadanie nazwy ulicy położonej w Złotoryi (link)
  • Uchwała nr 54 — w sprawie godzin pracy pedagogów w szkołach (link)

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.