ZRU: Wniosek do pana burmistrza

ZOKiR Złotoryja Fot. Kajetan Kukla
ZOKiR Złotoryja

Wczoraj w ramach naszej akcji dotyczącej publikacji Złotoryjskiego Rejestru Umów, złożyłem wniosek do pana burmistrza o utworzenie i publikację takiego rejestru. Podobne działania mają miejsce w całej Polsce, a o innych akcjach tego typu można przeczytać tu.

Argumentami, które przedstawiłem we wniosku kierowanym do pana Ireneusza Żurawskiego są:

- poprawa polityki informacyjnej Urzędu,

- możliwość wzrostu zainteresowania mieszkańców sprawami publicznymi,

- wzrost świadomości mieszkańców odnośnie celowości wydatkowania pieniędzy publicznych,

- wniesienie do debaty publicznej merytoryczne argumenty,

- budowanie zaufania względem decydentów,

- możliwość obiektywnej oceny działań władzy (w zakresie wydatkowania środków),

- ułatwienie tworzenia analiz na potrzeby prac dyplomowych, czy naukowych,

- wartość dla potencjalnych przyszłych inwestorów (transparentność zawieranych umów jako jedno z kryteriów oceny przez inwestora).

 

Z utworzenieniem rejestru nie muszą być związane żadne dodatkowe koszty. Najprostsza możliwa realizacja tego przedsięwzięcia mogłaby polegać na utworzeniu pliku arkusza kalkulacyjnego z podziałem na kolumny:

- numer umowy,

- data zawarcia umowy,

- okres obowiązywania umowy,

- nazwa podmiotu, z którym Gmina zawarła umowę,

- przedmiot umowy,

- wartość brutto umowy.

Tak powstały Rejestr mógłby być raz na tydzień uaktualniany. Warto także rozważyć digitalizację każdej umowy podpisanej od czasu wprowadzenia rejestru umów. Ułatwiłoby to udostępnianie poszczególnych umów Obywatelom. Możliwość oceny umów przez Obywateli sprzyjałaby moim zdaniem:  

- sprzyjałaby zrozumieniu wydatków budżetowych,

- służyłaby jako praktyczny przykład dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem jednostkami samorządu terytorialnego, prawa, czy administracji.

Warto, aby pan burmistrz zdecydował się na utworzenie takowego wykazu. Jeżeli jednak uzna nasz wniosek za bezzasadny, bądź stwierdzi, że w najbliższej przyszłości utworzenie rejestru umów jest wykluczone, to zamierzamy poprosić o pomoc wolontariuszy. Na czym miałoby to wsparcie polegać? Na podstawie wszystkich umów z danego okresu utworzylibyśmy własny wykaz, który zostałby opublikowany na zlotoryjanie.pl. W tym celu wystąpiłem o skany wszystkich umów ze stycznia 2014r. Podobna akcja została przeprowadzona niedawno przez Stowarzyszenie "Szczecinianie Decydują". Myślę, że w złotoryjskich realiach taka inicjatywa mogłaby wpłynąć na wzrost liczby watchdogów w naszej okolicy.

Post scriptum: Wśród radnych są dwie osoby, które zamierzają złożyć projekt uchwały kierunkowej w sprawie utworzenia rejestru umów. Czy inicjatywę poprze wymagana 5 radnych i projekt uchwały będzie poddany pod głosowanie?

KPP
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.