Tajne cele zarządcze spółki Wolańczyk

Szpital w Złotryi Fot. Archiwum własne
Szpital w Złotryi

W październiku Powiat Złotoryjski przejął spółkę prowadzącą szpital im. Wolańczyka. Jest teraz jedynym właścicielem spółki. Spółka gospodaruje mieniem powiatowym i wykonuje zadania publiczne.

Już teraz wiadomo, że warunkiem funkcjonowania szpitala jest wsparcie spółki środkami z budżetu powiatu. W opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej jest stała klauzula "Ocena budżetu pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości  organu stanowiącego". Obowiązkiem radnych jest więc interesowanie się  działalnością spółki powiatowej, gospodarującej wspólnym majątkiem. Informacji powinien udzielać Starosta, który kontroluje spółkę jako właściciel. 

W październiku, kiedy nastąpiło przejęcie spółki przez Powiat radny Paweł Macuga zadał staroście podczas sesji  pytanie  - jakie cele zarządcze postawiono przed nowym prezesem Wiktorem Królem? 

Na sesji październikowej nie otrzymał odpowiedzi. Radny pytanie ponownie zadał w listopadzie i grudniu i również nie otrzymał odpowiedzi. W grudniu zapytał też o cele zarządcze obecnego na sesji prezesa Wiktora Króla. Prezes podał jeden z celów i prawdopodobnie ujawniłby też pozostałe, ale jego wypowiedź przerwał przewodniczący Łukasz Horodyski. W interpelacji przesłanej 11 grudnia 2019 roku radna Anna Melska również poprosiła o informacje dotyczące powiatowej spółki:

  1. Proszę o treść umowy (akt notarialny) przejęcia Spółki Szpital Powiatowy im. Andrzeja Wolańczyka sp z o.o. w Złotoryi przez starostwo.
  2. Proszę o treść umowy  Spółki Szpital Powiatowy im. Andrzeja Wolańczyka sp z o.o. w Złotoryi.
  3. Proszę o informację - ile nowych stanowisk chce stworzyć zarząd , jakie to będą stanowiska i na jakich zasadach będzie prowadzony nabór.

Do tej pory nie ma odpowiedzi. 

Patrząc ze strony mieszkańców takie utrudnianie dostępu do informacji o spółce wydaje się co najmniej dziwne. Przecież cele zarządcze pokazują strategię właściciela (Powiat - starosta) w rozwiązywaniu problemów. Dlaczego jej nie ujawnić jeżeli jest dobra? W większych miejscowościach umowy spółek komunalnych publikowane są w BIP. Dlaczego w Złotoryi jest problem?
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.