Badanie trzeźwości kierowców

samochód
samochód

Kontrole trzeźwości mogą być realizowane przez Policję jedynie w stosunku do tych osób, co do których  zachodzi podejrzenie, że popełnili przestępstwo lub wykroczenie po spożyciu alkoholu (art. 47 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Argumentem, na który często powołują się policjanci jest:

Art. 15.
1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:

  • 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; (…)
  • 3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; (…)
  • 5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; (…)

Wynika z tego , że policjant w trakcie rutynowej kontroli nie ma prawa żądać , aby kierowca, mówiąc kolokwialnie, dmuchał w balonik. Podstawą w tej kwestii jest odpowiedź na pytanie: jakiej procedurze podlegają badania kierowców na zawartość alkoholu: procedurze karnej czy procedurze administracyjnej? Jeśli bowiem uznamy, że do badań na zawartość alkoholu w organizmie mają zastosowanie przepisy postępowania karnego (wykroczeniowego) – oznaczałoby to, że badaniom tym można poddać jedynie osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzą (prowadziły) pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu. Jeśli natomiast uznamy, że badania te są elementem procedury administracyjnej – oznaczałoby to, że uprawniony organ administracji publicznej (np. Policja) może je wykonywać w ramach kontroli drogowej – bez względu na okoliczności.

Nowelizacja PRD, która weszła w życie 19 stycznia 2013 r. rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym względzie. Obecnie, przepis art. 129i ust. 4 PRD, w zakresie warunków stosowania badań trzeźwości odsyła wyraźnie do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a ustawa ta stanowi jednoznacznie, iż badania takie mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu (art. 47 ust. 1).

Nie chodzi o to, bo jeździć pod wpływem alkoholu i unikać odpowiedzialności- mówią znajomi kierowcy, ale ranne kontrole „przesiewowe”- powodują kilometrowe korki, utrudniają życie ludziom spieszącym się do pracy i stanowią poważne zagrożenie w ruchu.


Źródło: http://prawonadrodze.org.pl

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.