Wyniki egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych.

Złotoryja, wieża Fot. Archiwum własne
Złotoryja, wieża

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia i szkołę  na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.

Jeżeli test jest trudniejszy w danym roku to dla wszystkich. Wyniki procentowe są niższe, ale skala staninowa nadal pokazuje, które szkoły lepiej pracowały. 

Z języka polskiego wyniki w powiecie złotoryjskim były lepsze niż w ubiegłym roku. W Złotoryi gimnazjum dwujęzyczne uplasowało się w dziewiątym, najwyższym, staninie, a miejskie, tak jak w roku ubiegłym, w trzecim. .

Egzamin gimnazjalny 2017 - język polski

Z historii i WOS, powiat również wypadł lepiej niż w ubiegłym roku. Gorsze wyniki miały tylko gimnazjum miejskie i gimnazjum w Wilkowie

Egzamin gimnazjalny 2017 - historia

Z języków obcych dużo częściej wybierany na egzaminie był język angielski.  Z języka angielskiego, tylko wyniki gimnazjum miejskiego i gimnazjum w Pielgrzymce spadły, pozostałe szkoły utrzymały pozycję staninową lub ją podwyższyły.

Egzamin gimnazjalny 2017 - język angielski

Jednak wyniki gimnazjum miejskiego i gimnazjum w Pielgrzymce z języka niemieckiego były wyższe w skali staninowej w porównaniu do roku ubiegłego. 

Egzamin gimnazjalny 2017 - język niemiecki

Gdy wynik szkoły znajduje się w staninie drugim, oznacza to, że 11% szkół w Polsce uzyskało wynik mieszczący się w tym przedziale, 4% poniżej dolnej granicy tego przedziału, a 85% powyżej górnej granicy tego przedziału. Drugi stanin to jest wynik średni gimnazjum miejskiego z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, historii i WOS. Ten wynik  wygląda źle, niezależnie od tego przez jakie media jest malowany - tendencyjne czy nie. 

Pytanie tylko, co pokazują te wyniki? Potencjał uczniów, nauczycieli czy zarządzających? Odpowiedź jest jedna - wszyscy pracują na ten wynik.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.