Ulga na wychowanie dziecka

KAS
KAS

Skorzystanie z odliczenia w niektórych przypadkach wymaga nieprzekroczenia limitu dochodu. Tryb rozliczania jest miesięczny, dlatego ważne jest ustalenie, od którego i do którego miesiąca można skorzystać z przywileju.

Ulga polega na odliczeniu od podatku następujących kwot (w złotych):

Które dziecko Miesięcznie za dziecko Rocznie za dziecko Rocznie za wszystkie dzieci
pierwsze 92,67 1.112,04 1.112,04
drugie 92,67 1.112,04 2.224,08
trzecie 166,67 2.000,04 4.224,12
czwarte 225,00 2.700,00 6.942,12
piąte 225,00 (itd.) 2.700,00 (itd.) 9.624,12 (itd.)

Kryterium dochodowe


Do liczby wychowywanych dzieci wlicza się tylko te, na które przysługuje ulga. Powyżej jednego dziecka dochód rodzica/opiekuna prawnego nie ma znaczenia. W przypadku wychowywania jednego dziecka, potencjalnie kwalifikującego się do ulgi, obowiązują limity dopuszczalnego dochodu.

Kategoria rodzica/opiekuna prawnego/rodzica zastępczego Maksymalny dochód roczny (przychód – koszty), pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne; wlicza się dochody opodatkowane według:: skali podatkowej; stawki 19% z kapitałów pieniężnych; stawki 19% z działalności gospodarczej.
Osoba niepozostająca w związku małżeńskim, w tym również przez część roku 56.000 zł
Osoba pozostająca w związku małżeńskim + małżonek 112.000 zł
Osoba samotnie wychowująca dziecko 112.000 zł

Początek i koniec ulgi


Miesięczny (a nie roczny) tryb rozliczania ulgi sprawia, że z atencją trzeba analizować, jakich wyrażeń użył ustawodawca przy poszczególnych stanach faktycznych. Na przykład przyjście dziecka na świat  w danym miesiącu uprawnia do ulgi już za ten miesiąc, bez względu na to, czy nastąpiło to pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. Inaczej jest z utratą prawa. W niektórych przypadkach prawo zabrania stosowania ulgi od danego miesiąca, w innych od następującego po danym.

Rodzaj zdarzenia Od kiedy nabycie/utrata prawa
- narodziny dziecka - narodziny dziecka
- adopcja dziecka - adopcja dziecka
- ustanowienie opieki prawnej - ustanowienie opieki prawnej
- ustanowienie rodziny zastępczej nabycie prawa za pełny dany miesiąc, bez względu na dzień, w którym zdarzenie wystąpiło
- zawarcie małżeństwa przez dziecko - zawarcie małżeństwa przez dziecko
- umieszczenie dziecka w placówce - umieszczenie dziecka w placówce
całodobowej utrata prawa za pełny dany miesiąc
- uzyskanie pełnoletniości (gdy dziecko nie uczy się) - uzyskanie pełnoletniości (gdy dziecko nie uczy się)
- ukończenie 25. roku życia (gdy dziecko uczy się) - ukończenie 25. roku życia (gdy dziecko uczy się)
- ustanie opieki prawnej - ustanie opieki prawnej
- ustanie rodziny zastępczej - ustanie rodziny zastępczej
- pozbawienie władzy rodzicielskiej - pozbawienie władzy rodzicielskiej
- ukończenie nauki (definitywne) utrata prawa od miesiąca następnego
Leszek Boroch, US Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.