Zwolnienie przez Internet?

sejm
sejm

Czy pracodawcy będą mogli zwalniać pracowników przez Internet? Stanie się tak, jeżeli przeforsowany zostanie pomysł Ministerstwa Rozwoju,  dzięki któremu pracodawca będzie mógł „wręczyć" pracownikowi zwolnienie za pomocą poczty elektronicznej.

Zmiany prawdopodobnie obejmą także sposób zawierania stosunku pracy oraz zmiany w umowach o pracę. Wprowadzenie zaproponowanych przez MR zmian będzie wymagało nowelizacji kodeksu pracy czy ustawy o systemie ubezpieczeń. To od przedsiębiorcy będzie zależało, jaką formę komunikacji z pracownikiem wybierze – elektroniczną, tradycyjną czy na piśmie. Przepisy obejmą tych pracowników, którzy podjęli zatrudnienie po 31 grudnia 1998 roku.

Pomysł ma , jak zawsze, swoich zwolenników i przeciwników. W 21 wieku wydaje się raczej sensowne dążenie do oszczędzania papieru i skracania czasu obiegu dokumentów, a pracodawca, który chce zwolnić pracownika zrobi to i tak, drogą ustną, papierową, czy elektroniczną.

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.