Polscy gimnazjaliści najlepsi w UE

Uczniowie
Uczniowie

Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, czytania i interpretacji oraz rozumowania w naukach przyrodniczych.Co więcej, żaden inny kraj tak znacząco nie poprawił swoich wyników w badaniu PISA, które właśnie ujrzały światło dzienne.

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA – Programme for International Student Assessment) jest jednym z najważniejszych badań edukacyjnych na świecie. Sprawdza wiedzę uczniów kończących etap obowiązkowego kształcenia i ich przygotowanie do dalszej kariery edukacyjnej oraz do wejścia na rynek pracy. Badanie wykonywane jest na reprezentatywnej grupie 15-latków z każdego kraju uczestniczącego w programie.

Badanie sprawdza wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, czytania i matematyki. Nie są to przedmioty rozumiane w sensie stricte szkolnego, lecz jako dziedziny przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Badanie PISA zbiega się z reformami polskiej edukacji.Wyniki polskich uczniów z 2000 r. obrazują efekt systemu oświaty sprzed reformy gimnazjalnej, wyniki z 2003 r. stanowią pierwszy obraz efektu pracy gimnazjów, a obecnie prezentowane wyniki z 2012 r. przynoszą pierwszą informację o efektach nowej podstawy programowej i zmodyfikowanego egzaminu gimnazjalnego.

pisa

Więcej, o tym, jak poradzili sobie uczniowie badaniu z 2012 r., można przeczytać w raporcie międzynarodowym w języku angielskim na stronie internetowej OECD oraz w raporcie krajowym


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.