Podatki 2017

Złotoryja, Rynek 42 Fot. Archiwum własne
Złotoryja, Rynek 42

Wyszczególnione w tabeli kwoty są wynikiem przeliczenia na złote kwot wyrażonych w ustawach w euro, przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października, czyli w tym przypadku 3 października 2016 r. (4,2976 zł).

Maksymalny próg przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2016 r., uprawniający  do statusu małego podatnika w PIT, CIT i VAT w 2017 r.1)

5.157.000

Maksymalna wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za usługi   (wraz  z VAT) za 2016 r., uprawniająca przedsiębiorstwo maklerskie,              zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcę lub inną   osobę świadczącą usługi podobne (z wyjątkiem komisu), do statusu małego          podatnika w rozumieniu VAT w 2017 r.

193.000

Maksymalna kwota przychodów za 2016 r. uprawniająca do opodatkowania  w 2017 r. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osób fizycznych2)

644.640

Maksymalna kwota przychodów za 2016 r. uprawniająca do kwartalnego   (a nie miesięcznego) wpłacania w 2017 r. zryczałtowanego podatku dochodowego

107.440

Maksymalny limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 r.

215.000

Graniczna kwota przychodu osoby fizycznej lub spółki osobowej osób fizycznych za 2016 r. zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r.3)

5.157.120

Limit przychodów za 2016 r. uprawniający w 2017 r. do statusu jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości

od 5.157.120 do 8.595.200

 

1)    Status małego podatnika uprawnia do stosowania jednorazowej amortyzacji, rozliczania VAT metodą kasową i kwartalnie. Trwa proces legislacyjny mający       na celu wyłączenie tej ostatniej preferencji od 2017 r.

2)    Istnieje projekt ustawy zwiększający pułap ze 150.000 do 250.000 euro.

3)    W trakcie są prace legislacyjne zmierzające do podwyższenia pułapu z 1.200.000      do 2.000.000 euro.

 

Leszek Boroch

- pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.