Masz ubezpieczenie grupowe? Chcesz wiedzieć czy to dobry wybór?

Grupa ludzi, pracownicy Fot. pixabay.com
Grupa ludzi, pracownicy

Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia grupowego?

Bardzo trudno jest osobie, która dokonuje wyboru oferty podjąć decyzję, która z ofert ubezpieczenia grupowego jest najlepsza. Często sugerujemy się wysokością składki. Warto zwrócić uwagę na wiarygodność Towarzystwa ubezpieczeniowego przez wypłacalność roszczeń. Tutaj sprawdzają się nasi znajomi, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami oraz dane statystyczne Towarzystw.

Jakie rodzaje ubezpieczeń grupowych są dostępne na rynku?

Minimalna liczba osób przystępujących do ubezpieczenia grupowego to 2 osoby. Na dzień dzisiejszy funkcjonują w obrocie ubezpieczenia grupowe : samodzielne oraz ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Wybór rodzaju ubezpieczenia zależy od klienta i często są to indywidualne preferencje, które wpływają na decyzje klienta. Warto w związku z tym porozmawiać o tym z doradcą ubezpieczeniowym, żeby poznać zalety obu form ubezpieczenia i dokonać najlepszego wyboru.

Na co warto zwrócić uwagę w szczególności przy wyborze ubezpieczenia?

Warto zwrócić uwagę na Sumę Ubezpieczenia. Czy jest to wystarczająca kwota do zapewnienia bezpieczeństwa dla rodziny, gdyby nas zabrakło. Przy określaniu tego ryzyka warto uwzględnić wiek dzieci pozostających na naszym utrzymaniu i okres niezbędny do uzyskania przez nich samodzielności. Należy zwrócić uwagę na to jakie mamy zobowiązania i czy będą mieć wpływ na sytuację rodziny. W szczególności istotna jest podstawowa Suma ubezpieczenia, a nie ta, która wynika z wypadków nadzwyczajnych. Często w ofertach, które spotkałam, podawane są podwyższone Sumy ubezpieczenia np. dla pracownika administracyjno-biurowego w wypadku komunikacyjnym. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? Niewielkie, gdyż pracownik ten swoją pracę wykonuje przy biurku i nie ma szans uzyskania takiej sumy ubezpieczenia.

Kolejną sprawą jest zakres ryzyk ubezpieczeniowych. Musimy zdawać sobie sprawę, że nasze ubezpieczenie obejmuje wyłącznie ryzyka wymienione w polisie. Ideałem byłoby ubezpieczyć się na wszystkie ryzyka ale często klient musi dokonywać wyboru zakresu ryzyk z uwagi na dostosowanie wysokości składki do swoich oczekiwań. Istotne jest dokładne przeczytanie oferty. W mojej pracy spotkałam się z ofertą, z której wynikało, że grupa pracowników ma ubezpieczenie szpitalne, czyli wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu, ale wyłącznie w przypadku, gdy będzie to pobyt w związku z pięcioma wymienionymi chorobami. Jakie jest zatem prawdopodobieństwo, że pracownicy zachorują na te właśnie choroby i skorzystają z wypłaty odszkodowania? W rzeczywistości było to bardzo niekorzystne dla pracowników.

Czy polisy grupowe można kontynuować?

Warto zwrócić uwagę na to, czy będziemy mogli kontynuować ubezpieczenie po przejściu na emeryturę lub przy zmianie pracy zważywszy na to, że przy zawieraniu ubezpieczenia obowiązują nas okresy karencji na zdarzenia objęte ubezpieczeniem. Znam konkretne przypadki, gdzie Towarzystwo daje możliwość kontynuacji ubezpieczenia wyłącznie przy składce stanowiącej 25% Sumy ubezpieczenia wybranej przy ubezpieczeniu grupowym.

Czy przy zmianie Towarzystwa ubezpieczeniowego obejmują okresy karencji?

Przy zmianie Towarzystwa Ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych okresy karencji nie obowiązują. Towarzystwo bierze na siebie odpowiedzialność za całą grupę przystępującą do ubezpieczenia. Warto zatem przejrzeć aktualną ofertę ubezpieczenia i sprawdzić, czy ryzyka ubezpieczeniowe, które są w niej zawarte są dla nas wystarczające.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.