Egzamin zawodowy trudniejszy niż matura?

Uczniowie ZSZ w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Uczniowie ZSZ w Złotoryi

Matury 2013 już zakończone, ale nie oznacza to końca stresów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Część absolwentów złotoryjskiego Zespołu Szkół Zawodowych ma już za sobą maturę, a w poniedziałek rozpoczną egzamin zawodowy.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego. Składa się z dwóch etapów:etapu pisemnego (w roku 2013 – 17 czerwca) oraz etapu praktycznego. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

  • w części pierwszej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (aby zdać, należy uzyskać 50% punktów)
  • w części drugiej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (aby zdać, należy uzyskać 30% punktów).

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie (aby zdać, należy uzyskać 75% punktów).

Wynika z tego, że egzamin zawodowy jest trudniejszy niż matura. Na maturze wystarczyło uzyskać jedynie 30% w wersji podstawowej.

Do chwili ogłoszenia wyników z matury(koniec czerwca) i egzaminu zawodowego(koniec sierpnia) niektórzy młodzi mieszkańcy Złotoryi i okolic mogą zadawać sobie pytanie: Jak zdam egzamin zawodowy ale nie zdam matury lub nie zdam zawodowego, a zdam maturę to czy mam wykształcenie średnie czy zawodowe? Czy dla profesjonalisty w wybranym zawodzie konieczna jest matura?

Jednak trzymamy kciuki aby wyniki z obu egzaminów zadowoliły uczniów i ich rodziców!

czytaj też:

Matura tuż tuż..

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.