Egzamin zawodowy - wyniki z 2017 roku

Dni otwarte ZSZ w Złotoryi 2017 Fot. Archiwum własne
Dni otwarte ZSZ w Złotoryi 2017

Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi jest jedyną szkołą średnią w powiecie prowadzącą kształcenie zawodowe. Jakie zawody wybierają uczniowie i jaki jest poziom kształcenia tych umiejętności?

Na pytanie to możemy odpowiedzieć analizując wyniki z egzaminu zawodowego opublikowanego na stronie OKE we Wrocławiu.  

Aby zdać egzamin zawodowy część praktyczną należy zaliczyć  minimum  na 75%. W roku 2017 wyniki uczniów ZSZ w Złotoryi  były zróżnicowane. W dwóch kwalifikacjach zdawalność była wyższa niż w  województwie (prowadzenie rachunkowości,  organizowanie produkcji maszyn). Dosyć słabo wypadły wyniki z przygotowywania dokumentacji przetargowej, tworzenia aplikacji internetowych i obsługi gości w hotelach.

kwalifikacja przystąpiło uczniów średni wynik szkoły w % średni wynik w województwie w %
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 14 64,3 67,6
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 9 33 61
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 18 33 60,2
Prowadzenie rachunkowości 15 80 78
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 9 88,9 60,3
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 12 58,3 90,7

Przed uczniami ZSZ zimowa sesja egzaminu zawodowego w 2018 r. Życzymy powodzenia na tegorocznym egzaminie i wyższych wyników niż w ubiegłym roku!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.