Zmiany wysokości dodatków funkcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Radni postanowili zmienić uchwałę Nr XLIV/241/2010,  podwyższając kwoty dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów. Projekt przedstawiony do konsultacji związkom zawodowym zakłada zmiany wyłącznie w punkcie dotyczącym osób sprawujących stanowiska kierownicze.

Było : dyrektor przedszkola   od 550 zł do 1000zł            Projekt: od 550 do 1500

           dyrektor szkoły              od 800 do 1200                                     od 800 do 2000

          wicedyrektor szkoły     od  540 do 800                                      od 540 do 1100

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.