Studia przez internet- czy to możliwe?

studenci
studenci

Podobno aż 70 proc. rodziców  rozważyłoby wysyłanie swoich dzieci na studia prowadzone w systemie on-line. To znak czasów, choć taka edukacje sprzeczna jest z samą ideą studiowania.

W Polsce taką formę oferują: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Rodzice pytani o zalety nauki przez internet wskazali brak konieczności osobistego udziału studenta w zajęciach (52 proc.), niższe koszty (50 proc.) edukacji, bardziej elastyczne warunki nauki (47 proc.), rozwój umiejętności technologicznych (38 proc.) i większe możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie studiów (34 proc.).

Jednak pełne studia w systemie on-line mogą być dość kontrowersyjne, bo w samej idei studiowania nie chodzi tylko o samodzielne zdobywanie wiedzy w dowolnym dla siebie momencie, ale także o dzielenie się nią z innymi. Nie bez znaczenia jest, deprecjonowana w dobie internetu, współpraca w grupie pod okiem nauczyciela akademickiego z określonym stopniem naukowym i systematyczna kontrolowana przez niego nauka.

A Wy jak sądzicie?

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.