Oświadczenie Pani Dyrektor

Gimnazjum Fot. Archiwum własne
Gimnazjum

Przedstawiamy przysłane przez dyrektorkę  Gimnazjum w Złotoryi oświadczenie. Pani dyrektor zwróciła się też z prośbą: "Proszę jednocześnie blokować wszystkie wpisy internatów obrażające mnie oraz  naruszające moje dobra osobiste jako nauczyciela i dyrektora szkoły"

Zwracam się z uprzejmą prośbą aby Państwo opublikowali moje oświadczenie  na portalu złotoryjanie.pl dotyczące wypowiedzi Pani Prezes StowarzyszeniaNasze Rio”, że rzekomo w Gimnazjum w Złotoryi przy ul. Wilczej jest  5 dealerów na 8 oddziałów.

AKTUALNIE NIE MA DEALERÓW W GIMNZAJUM PRZY UL.WILCZEJ W ZŁOTORYI

Oświadczenie

Obserwując wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w Złotoryi od 17 marca 2015 roku oraz czytając komentarze internautów w związku z moim udziałem w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 17 marca 2015 uprzejmie przypominam, że zrobiłam to, broniąc dobrego imienia uczniów i ich rodziców oraz wszystkich pracowników Gimnazjum w Złotoryi. Słuszność moich działań potwierdza informacja, którą podał przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Złotoryi na VI sesji Rady Miejskiej w  Złotoryi - 26.03.2015 roku, że w przedziale wiekowym 14-16 lat na terenie powiatu złotoryjskiego odnotowane zostały 3  przypadki wśród nieletnich dzielenia się środkami uzależniającymi. Fakty te  miały miejsce poza  miastem Złotoryja i poza terenem szkoły.

Z informacji przekazanej na sesji Rady  Miejskiej w Złotoryi – 26.03.2015 roku przez przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Złotoryi wynika, że problem z używkami na terenie powiatu złotoryjskiego istnieje, toteż mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów Gimnazjum w Złotoryi są systematycznie prowadzone i nadal będą w szerokim zakresie prowadzane  działania profilaktyczne dla wszystkich uczniów szkoły.

 

Z wyrazami szacunku dla wszystkich Mieszkańców Miasta Złotoryja
Dyrektor Gimnazjum w Złotoryi

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.