Nauka w szkołach w warunkach pandemii

Szkoły średnie w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Szkoły średnie w Złotoryi

Od 1 września uczniowie wracają do stacjonarnej nauki w szkołach. Zajęcia będą odbywały się w sposób tradycyjny, mieszany lub zdalnie.

Model mieszany lub zdalny będzie mógł być wprowadzony w oparciu o opinię inspektora sanitarnego do innej organizacji pracy szkół.

W modelu mieszanym zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne)

Model zdalny będzie oznaczał zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.

Na stronie MEN znajdują się zalecenia dla szkół związane z organizacją  nauki w szkołach w okresie pandemii

W miarę możliwości MEN zaleca taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku)oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć.

Uczniowie 

Według MEN obawa przed zakażeniem nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

Nauczyciele

Sam wiek nauczyciela, czy pracownika szkoły nie jest przesłanką, aby odsunąć go od świadczenia pracy. Faktem jest, że osoby te według danych epidemiologicznych są narażone na większe ryzyko ciężkiego przebiegu zachorowania na COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi GIS, w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Podczas spotkania ze starostą  przedstawiciele szkół podzielili się licznymi obawami co do skuteczności zalecanych działań antypandemicznych. Wskazywali na olbrzymią ogólność zaleceń Ministerstwa. W przygotowaniu są regulaminy wewnętrzne placówek, które doprecyzują działania antycovidowe, ograniczające do minimum możliwość rozprzestrzenianie się wirusa w szkołach. Doszczegółowienie procedur ma na celu otoczyć ochroną nie tylko uczniów ale również nauczycieli i pracowników administracji, z których wielu należy do grupy wiekowej podwyższonego ryzyka.  Rozporządzenia MEN nakładają na dyrektorów placówek pełną odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie programu dydaktycznego w swoich placówkach, stąd poszukiwania optymalnych indywidualnych rozwiązań organizacyjnych zbliżającego się roku szkolnego. Inną skalę problemów obarczony jest Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi (blisko 600 uczniów ) czy Liceum Ogólnokształcące a inną Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze w Wojcieszowie (42 wychowanków) i w Złotoryi. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, gdzie już stosowane są sprawdzone procedury, wypracowane od początku pandemii.  (źródłopowiat-zlotoryja.pl/)tekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.